varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Läkemedelshantering

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande läkemdedelshantering.

Riktlinjer och rutiner

Läkemedelshantering, inklusive mall för lokal läkemedelsinstruktion - riktlinje.pdf PDF (pdf, 353.7 kB)

Läkemedel - Dosexpeditionlänk till annan webbplats

Lokala läkemedelsförråd

  1. Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförrådlänk till annan webbplats

  2. Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd Bilaga 1 Generella ordinationerlänk till annan webbplats

  3. Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd Bilaga 2 Fast beställningslistalänk till annan webbplats
  1. Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd Bilaga 3 Läkemedel i akutväskalänk till annan webbplats
  1. Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd Bilaga 4 Anafylaxilänk till annan webbplats

  2. Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd, Beställning via WebbAbest manuallänk till annan webbplats

Kommunala akutläkemedelsförråd, Beställningsrutin, Bilaga 2, Behörighet WebbAbestlänk till annan webbplats

Kommunala akutläkemedelsförråd, Beställningsrutinlänk till annan webbplats

Kommunala akutläkemedelsförråd, Beställningsrutin, Bilaga 1, Ansvarsfördelninglänk till annan webbplats

Läkemedel - Dosexpeditionlänk till annan webbplats

Läkemedelssvinn narkotikaklassade läkemedel- anvisningPDF (pdf, 175.4 kB)

  1. Blanketter
    Kasserade narkotikaklassade läkemedelsplåster - blanketter.pdfPDF (pdf, 126.8 kB)

Läkemedel - Delningsunderlag - blankett.pdfPDF (pdf, 667.4 kB)

Läkemedel - Kontrollista Insulin - blankett.pdfPDF (pdf, 25.6 kB)

Läkemedel - Kontrollista för överlämnade vid behovs läkemedel - blankett.pdfPDF (pdf, 192.1 kB)

Läkemedel - Narkotikajournal - blankett.pdfPDF (pdf, 85.8 kB)

Läkemedel - Signeringslista - blankett.xlsExcel (excel, 84.5 kB)

PHASE-20 skattningsskala - blankett.pdfPDF (pdf, 211.8 kB)

Överenskommelse Vid behovs läkemedel - blankett.pdfPDF (pdf, 192.7 kB)

Signaturförtydligandelista - blankettPDF (pdf, 42.6 kB)

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter