varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kost och nutrition

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande nutrition och kost.

Förebyggande arbete

Nutrition - arbetssätt
MNA bedömning kort - blankett.pdfPDF (pdf, 72.4 kB)

MNA bedömning uttökad - blankett.pdfPDF (pdf, 103.9 kB)

MNA guide - rutiner och arbetssätt.pdfPDF (pdf, 1.7 MB)

Nattfastemätning - Blankett.pdfPDF (pdf, 34.3 kB)

Rutiner vid välkomstsamtal - blankett.pdfPDF (pdf, 117.5 kB)

Mat- och vätskereg. SÄBO - Blanketter.pdfPDF (pdf, 730.5 kB)

Vårdprevention - undernäring

Information om personuppgiftshantering och samtycke kopplat till kvalitetsregister finns under Dokumentation och informationsöverföring under rubrik Samtycke. Här finns även blanketter för ansökan om utträde eller utdrag ur våra kvalitetsregister.

Kvalitetsregister Senior alert:

Kontaktuppgifter vid support kvalitetsregister.pdfPDF (pdf, 138.5 kB)

Senior Alert - riktlinjePDF (pdf, 333.2 kB)

Flöde vårdpreventiva processen Senior AlertPDF (pdf, 201.7 kB)

Blanketter för riskbedömningar enligt MNA och åtgärdslista, manualer och vägledning för registrering hämtas på hemsidan: https://plus.rjl.se/senioralertlänk till annan webbplats

Nutritionshandbok
Nutritionshandbok - Att förebygga, upptäcka och behandla undernäring - riktlinjer.pdfPDF (pdf, 163.3 kB)

Nutritionshandbok - Rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring - rutiner och arbetssätt.pdfPDF (pdf, 347.2 kB)

Nutritionshandbok - För sjuksköterskor - rutiner och arbetssätt.pdfPDF (pdf, 818 kB)

Nutritionshandbok - För omsorgspersonal vid särskilt boende - rutiner och arbetssätt.pdfPDF (pdf, 482.9 kB)

Nutritionshandbok - För gruppbostäder LSS - rutiner och arbetssätt.pdfPDF (pdf, 611.6 kB)

Nutritionshandbok - För hemtjänsten - rutiner och arbetssätt.pdfPDF (pdf, 456.7 kB)

Riktlinje mat måltider och nutritionPDF (pdf, 520.7 kB)

Hygienriktlinjer Enteral nutrition - riktlinjelänk till annan webbplats

Rutin vid utlåning av vågar på Skansgatan.pdfWord (word, 1.5 MB)

Mat-tips
Bra måltider i äldreomsorgenPDF (pdf, 3.9 MB)

Mellanmålsdrinkar för äldre med liten aptit - informationsmaterial.pdfPDF (pdf, 273 kB)

Tips för att öka energiintaget vid nedsatt aptit.pdfPDF (pdf, 162 kB)

Tips proteinPDF (pdf, 143.9 kB)

Ordination och beställning

Kostintyg specialkost - blankett.pdfPDF (pdf, 161.1 kB)

Rutin för beställning till korttid/växelvårdlänk till annan webbplats

Nutrition - Rutin för ssk vid ordination och beställning av specialkost från kök- rutiner och arbetssätt.pdfPDF (pdf, 161.9 kB)

Förskrivning och beställning av nutritionsprodukt och sondnäring - rutin.pdfPDF (pdf, 214.9 kB)

Lathund för bassortimentetlänk till annan webbplats

Till dig som använder nutritionsprodukterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patientinformation om näringsdrycklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patientinformation vid leveranslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SärNär –principöverenskommelse mellan Region Halland och Hallands kommuner.pdfPDF (pdf, 319.1 kB)

Dietist

Dietist - kontaktuppgifter och uppdragPDF (pdf, 187.3 kB)

Information om dietist - kommunPDF (pdf, 170.3 kB)

Prioriteringslista vuxna – vårdval HallandPDF (pdf, 136.7 kB)

Remiss till dietist ifyllbarPDF (pdf, 180.4 kB)

Patienter med enteral nutrition

Förvaring av näringsdryck och sondnäringPDF (pdf, 321.4 kB)

Information om EN-dietisterPDF (pdf, 149.1 kB)

Lathund vid utskrivning av patienter med enteral nutritionPDF (pdf, 240.4 kB)

Checklista inför kontakt med EN-dietistPDF (pdf, 126.4 kB)

Dysfagi – tugg- och sväljsvårigheter

Tugg och sväljsvårigheterPDF (pdf, 242.3 kB)

FörtjockningsmedelPDF (pdf, 178.1 kB)

Mat vid diabetes

Mat vid diabetes för äldre med risk för undernäringPDF (pdf, 905.1 kB)

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter