varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Fall

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande fall.

Förebyggande arbete

Fallprevention - riktlinje.pdf PDF (pdf, 233.2 kB)

Fallprevention - rutin.pdf PDF (pdf, 259.4 kB)

Fall - checklista -rutiner.pdf PDF (pdf, 224.5 kB)

Vårdprevention - Fall

Information om personuppgiftshantering och samtycke kopplat till kvalitetsregister finns under  Dokumentation och informationsöverföring under rubrik Samtycke.

Kvalitetsregister Senior alert

Kontaktuppgifter vid support kvalitetsregister.pdfPDF (pdf, 138.5 kB)

Senior Alert - riktlinjePDF (pdf, 333.2 kB)

Flöde vårdpreventiva processen Senior AlertPDF (pdf, 201.7 kB)

Blanketter för riskbedömningar enligt DFRI manualer och vägledning för registrering hämtas på hemsidan: https://plus.rjl.se/senioralertlänk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter