varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Demensvård

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande demensvård.

God vård vid demens

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.pdf länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demensvård i Halland - Annas led.pdf länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BPSD - registret

Information om personuppgiftshantering och samtycke kopplat till kvalitetsregister finns under  Dokumentation och informationsöverföring under rubrik Samtycke. Blanketter för ansökan om utträde eller utdrag ur våra kvalitetsregister hämtas på respektive registers hemsida.

Kontaktuppgifter vid support kvalitetsregister.pdflänk till annan webbplats

BPSD registret - riktlinjePDF (pdf, 336.8 kB)

BPSD vårdpreventiva processen - rutinPDF (pdf, 214.5 kB)

Blanketter för NPI-skattning, bakomliggande orsaker, åtgärdslista, manualer och vägledning för registrering hämtas på hemsidan: https://bpsd.se/länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter