Sök

Vaccination mot covid-19 - för dig som jobbar inom vården

Inom kommunen och i Region Halland kraftsamlar vi nu för att kunna vaccinera kommuninvånare och delar av vår personal mot covid-19 under första halvåret 2021. Här nedan hittar du dokument och länkar både riktat till vård- och omsorgspersonal inför vaccination, till vårdgivare och vaccinatörer.

Vaccination av medarbetare inom kommunen och externa utförare

Syftet med vaccination mot covid-19 är att skydda dig själv och andra från svår sjukdom och bromsa smittspridningen. Vaccination är frivillig men om du jobbar nära äldre och personer i riskgrupp kan din vaccination rädda någons liv och skydda dig själv och dina kollegor från smitta.

För dig som arbetar i Varbergs kommun gäller följande:

  • Du som arbetar i vårdnära arbete vaccineras av Kommunhälsan. När det gäller externa utförare så bistår Kommunhälsan med vaccination, om inte vårdföretaget löser detta själva.
  • Övriga medarbetare ska kontakta sin vårdcentral för vaccinationer och erbjuds vaccin i den turordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Länk till annan webbplats.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring turordning, vilket kan medföra att även andra yrkesgrupper inom kommunen framöver kommer att erbjudas vaccin inom ramen för sitt arbete.

Vaccinera dig mot covid-19 - så går det till

Vaccination av vårdnära personal - så går det till

Arbetsgrupp inom kommunen

Vaccinationsinsatsen samordnas i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, som leds av Katarina Sundberg, till vardags chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

I arbetsgruppen planeras vaccinationsinsatsen. Socialförvaltningen och Kommunhälsan ska under våren vaccinera brukare i äldreomsorg och LSS-boende, hemsjukvårdspatienter samt personal som arbetar vårdnära. I takt med att vaccin kommer till Sverige fördelas det ut till regionerna, som i sin tur fördelar doserna till kommunerna. I gruppen hanteras också frågor som prioritering, bemanning, lokalbehov, genomförande, dokumentation och kommunikation.

Region Hallands vaccinationsplanering Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

För dig som invånare samlas all information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. och på Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Information till vårdgivare och/eller vaccinatör

Här nedan hittar du länkar och dokument till vårdgivare och vaccinatörer från Region Halland, Folkhälsomyndigheten och andra aktörer. Bland annat finns det informationsblad som ska lämnas till patient/kund inför vaccination och Folkhälsomyndigheten har samlat information om vem som ansvarar för vad och vad man ska tänka på i mötet med patient/kund i samband med vaccinering.

Region Halland - vårdgivarwebben - samlad information om vaccination

På Region Hallands Vårdgivarwebb hittar du samlad information från Regionen om vaccinationen och dokument att lämna ut inför vaccination mot covid-19 hittar du en bit ner på sidan.

Vårdgivarwebben Region Halland om vaccination Länk till annan webbplats.


Stöd till dig som vaccinerar - inför vaccinationsmötet

Du som arbetar med vaccination mot covid-19 kommer möta människor som har frågor om vaccinationen. Kanske har du själv frågor? Den här informationen gäller oavsett vaccintyp, och kan vara ett stöd för dig i mötet med andra.

Till dig som arbetar med vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

 

Folkhälsomyndigheten - samlad information om vaccination

Folkhälsomyndighetens samlingssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Övriga aktörer

Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter