varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Misstänkt eller konstaterad smitta

Arbetssätt på särskilt boende, äldreomsorg

Ett arbetssätt som strävar efter att förhindra smittspridning på våra äldreboenden är en viktig grundläggande princip.

De rekommendationer som ges för att skydda vårdtagarna innefattar:

  • Att kontakten mellan personal och patienter minskas
  • Att personalens kunskap och medvetenhet om smittspridning och covid-19 ökas
  • Följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner
  • Korrekt användning av skyddskläder och skyddsutrustning samt säker vård
  • Att personalen stannar hemma vid sjukdom, även vid mycket lindriga symtom
  • Ett tydligt ledarskap och närvarande chefer

I dokumentet nedan hittar du anvisningar för särskilt boende inom äldreomsorgen, ur ett helhetsperspektiv. Här hittar du till exempel åtgärder för att förhindra smittspridning, hygienrutiner och smitta på avdelningen. Du hittar även sådant som städ, transport och omhändertagande av avliden.
Arbetssätt vid särskilt boende, covid-19PDF (pdf, 249 kB)

Så här gör du vid upptäckt av symtom

Här hittar du anvisningar om hur du gör vid upptäckt av symtom, som kan tyda på covid – 19. Under dokument hittar du kommunens styrdokument och under länkar hittar du dokument från andra aktörer som Region Halland, Socialstyrelsen med flera.

Guide för enhetschef – så går du tillväga vid smitta

Skyddsutrustning

I samband med beslut om provtagning av person med symtom ska personlig skyddsutrustning börja användas.

Här hittar du anvisningar kring vad skyddsutrustning är, hur du använder utrustningen och hur du kan få tag i den.

Under dokument hittar du kommunens styrdokument och under länkar hittar du dokument från andra aktörer som Region Halland, Socialstyrelsen med flera.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
På- och avklädning skyddsutrustning.pdföppnas i nytt fönster 635.4 kB 2021-04-16 15.18
Instruktion VISIR film och bild.pdföppnas i nytt fönster 270.9 kB 2020-04-24 14.45
Uthämtning av skyddsutrustning - Utförare.pdföppnas i nytt fönster 245.9 kB 2020-11-19 13.17
Informationspaket att skriva ut vid Covid-19.pdföppnas i nytt fönster 760.6 kB 2020-08-19 11.37
Uppstart av användning skyddsutrustning.pdföppnas i nytt fönster 60.2 kB 2020-09-25 14.33
Förvaring och hantering av handsprit - infopunkter.pdföppnas i nytt fönster 130.4 kB 2021-04-19 07.32
Desinfektionsguide.pdföppnas i nytt fönster 471.8 kB 2021-05-14 07.50

Länkar

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter