varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Medicinsk vård och omvårdnad

Här hittar du riktlinjer och rutiner för medicinska omvårdnad vid covid-19. Du hittar Medicinsk vårdriktlinje, information om arbetssätt vid demens och rehabilitering och information om omvårdnad vid andningsbesvär.

Demens

Rehabilitering

Andning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Omvårdnad vid andningsbesvär.pdf 1.1 MB 2020-05-04 16.47

Palliativ vård

Kognitivt stöd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bildstöd Corona provtagning.pdf 161.3 kB 2020-08-13 08.32
Handhygien Corona Inprint.pdf 199.2 kB 2020-08-13 08.32
Pictogram bilder info corona.pdf 1.7 MB 2020-08-13 08.32
Samtalskarta-Corona.pdf 1.3 MB 2020-08-13 08.32

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter