varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Covid-19, vårdrutiner

Tvättar händer

Basala hygienrutiner - det viktigaste för att förhinda smitta.

På denna sida hittar du som arbetar inom vård och omsorg riktlinjer, rutiner utbildningsfilmer och länkar som stöd i ditt arbete utifrån corona, covid-19.

Viktiga kontakter - Corona

Skyddsteamet

Varbergs kommun
Telefon Skyddsteamet: 0733-40 12 86
Telefon Förrådet: 0738-50 80 15
skyddsutrustning@varberg.se

Utkörning av material till Varbergs omsorgs och Hälso- och sjukvårdsavdelningen verksamheter

Alla verksamheter inom Varbergs Omsorg och Hälso- och sjukvårdsavdelningen har möjlighet att få material från förrådet för hygienmaterial och skyddsutrustning utkört av Arbetscentrum.

Här är instruktioner och mallen för att beställa.Word (word, 38 kB)

Enhetschef i beredskap

Mobilnummer kopplat till beredskapstjänstgöringen är: 070-819 64 69
Det finns alltid en enhetschef i beredskap utöver ordinarie kontorstid, det vill säga på kvällar, nätter och helger enligt följande tider:
Måndag-fredag kl 00-08, kl 17-24
Lördag, söndag kl 00-24

Samordnande sjuksköterska

Telefon: 0340 -69 76 06

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter