varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Covid-19, vårdrutiner

Tvättar händer

Basala hygienrutiner - det viktigaste för att förhinda smitta.

På denna sida hittar du som arbetar inom vård och omsorg riktlinjer, rutiner utbildningsfilmer och länkar som stöd i ditt arbete utifrån corona, covid-19.

Viktiga kontakter - Corona

Skyddsteamet

Varbergs kommun
Telefon Skyddsteamet: 0733-40 12 86
Telefon Förrådet: 0738-50 80 15
skyddsutrustning@varberg.se

Enhetschef i beredskap

Mobilnummer kopplat till beredskapstjänstgöringen är: 070-819 64 69
Det finns alltid en enhetschef i beredskap utöver ordinarie kontorstid, det vill säga på kvällar, nätter och helger enligt följande tider:
Måndag-fredag kl 00-08, kl 17-24
Lördag, söndag kl 00-24

Samordnande sjuksköterska

Telefon: 0340 -69 76 06

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter