varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vaccination mot covid-19

Illustration med spruta och plåster

Varbergs kommun och i Region Halland vaccinerar nu under våren omsorgstagare, delar av personalen och kommuninvånare mot covid-19. Målet är att alla som vill vaccineras ska få vaccin till mitten på sommaren.

Här nedan får du information om hur vaccinationsinsatsen fortskrider, när olika grupper vaccineras och av vem.

Folkhälsomyndighetens faktablad till dig som vaccineras.länk till annan webbplats

Kommunens vaccinationsinsats

Här kan ni följa vårt arbete med vaccinationer i kommunen. Hur många vi vaccinerar varje vecka beror på hur många doser vi blir tilldelade från Region Halland.


Vaccination av omsorgstagare

Den stora vaccinationsinsatsen på våra äldreboenden, i hemsjukvården och för personer med LSS-insats är nu klar. 93% av våra brukare och patienter valde att vaccinera sig.

Senast uppdaterad 12 april.

Vaccination av medarbetare

Kommunens företagshälsovård, Kommunhälsan, vaccinerar vårdnära medarbetare.

 • 2202 medarbetare i fas 1 erbjuds vaccination.
 • 763 medarbetare är färdigvaccinerade.
 • 35%* av personalen i fas 1 är färdigvaccinerad med dos 2.

Senast uppdaterad 12 mars. Personalvaccinationerna pausades tillfälligt den 16 mars till följd av Folkhälsomyndighetens beslut att pausa vaccination med Astra Zenecas vaccin. Vaccinationerna återupptogs vecka 16, då med dos 1 för den personal som ännu inte vaccinerats. Personalvaccinationerna ska vara avslutade vecka 25.

*Summan kan aldrig bli 100% på grund av att några tackar nej till vaccination, vaccineras på vårdcentral på grund av allergi eller faller bort av annat skäl.

Nuläget i Halland

Vaccination mot covid-19 i Halland - Region Hallandlänk till annan webbplats

Vilka ingår i de olika vaccinationsfaserna?

På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns rekommendationer för vaccination mot covid-19 samt en längre beskrivning över vilka som ingår i de olika faserna.

Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre.
 • Personer med hemsjukvård eller hemtjänst.
 • Personer med hemsjukvård och LSS-insatser, i eget boende, samt gruppbostad.
 • Personal som arbetar vårdnära inom äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård.

 • Vuxna (över 18 år) som bor tillsammans med någon som har hemsjukvård och/eller hemtjänst.

Fas 2

 • Personer som är 65 år och äldre, där de äldsta erbjuds att vaccination först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras sammanboende
 • Personer med dialysbehandling och deras sammanboende
 • Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta vaccineras först. (De med hemsjukvård har redan vaccinerats i fas 1).
 • Vårdpersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare, inklusive LSS och daglig verksamhet.

Fas 3

 • Personer i åldern 60-64 år
 • Personer i åldern 18-59 år i riskgrupp, med sjukdom eller tillstånd som ökar risk för sjukdom*
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom eller kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer i socialt utsatta situationer, som hem- eller papperslösa.

* Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19

 • kronisk hjärt- och lungsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, t ex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 och 2
 • tillstånd som innebär kraftigt försämrat immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Down´s syndrom

Fas 4

 • Övriga personer 18-59 år, som inte tillhör någon riskgrupp.

Vem vaccinerar dig och var sker vaccinationen?

Preliminär tidplan för vaccinationer

Region Halland har en preliminär tidplan för vaccination i de olika fasernalänk till annan webbplats på sin webbplats.

Vaccinationsbokningen Region Halland

För dig som är i riskgrupp och 18-59 år, fas 3, öppnar nu bokning stegvis på 1177.selänk till annan webbplats.

 • Personer födda 1983 eller tidigare kan boka från fredag 7 maj
 • Personer födda 2003 eller tidigare (du som fyllt 18 år) kan boka från måndag 10 maj

Besked om dos 2 för dig som fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin på vårdcentral

Du som fått dos ett av Astra Zenecas vaccin och är under 65 år kommer erbjudas en dos mRNA-vaccin, som PfizerBiontech och Moderna, enligt det rekommenderade intervallet 12-15 veckor. Du som har inbokad tid för dos 2 på vårdcentral behöver inte göra någonting utan kommer att bli kontaktad om det blir aktuellt att flytta tiden. Om du har frågor, kontakta din vårdcentral.

Rekommendation om åldersgräns på 65 år för AstraZenecas vaccin kvarstår — Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

När: Pågår.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

När: Bokning öppnar stegvis från vecka 18.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Läs om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Avser dig, 18-59 år, med demenssjukdom eller kognitiv och psykiskt funktionshinder.

När: Preliminär start vecka 17.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Avser dig som är 18-59 år och som lever som hemlös eller papperslös i Sverige.

När: Preliminär start vecka 17.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Du som har anhörigbidrag vaccineras i den fas som du själv tillhör.

När: Preliminär start vecka 24.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Risk för bedrägerier

Det finns risk för bedrägerier i samband med vaccinationen mot covid-19. Region Halland ber ALDRIG att du ska logga in med mobilt bankid eller din bankdosa via telefon för att bekräfta din bokning av vaccinationstid. De skickar heller inte sms eller e-post med länkar till webbsidor eller bokningssystem för att be dig boka eller bekräfta din vaccination. Vaccination mot covid-19 är gratis i Sverige och Region Halland kräver därför ingen betalning av dig.

Vid vaccination i hemmet är det alltid legitimerad personal från kommunen som kommer för att vaccinera och du får veta i förväg när vaccinationen ska ske.

Vad gäller efter min vaccination?

krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du råd och information till dig som är vaccinerad mot covid-19.

Other languages

Vaccinerade i tidigare faser

När: Första dosen gavs vecka 2 och 3. Andra dosen gavs vecka 5 och 6. Kompletterande vaccination kommer att ske under våren.

Var: På ditt boende, kommunalt eller privat

Vem: Kommunen eller privat utförare vaccinerar

Hur: Meddela personal om du önskar vaccinera dig.

När: Pågår nu, du får informationsbrev från hemtjänsten.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i Varberg vid bokning på 1177.se.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig med hemtjänst (ej inskriven i hemsjukvård).

Gäller även dig som har hemsjukvård med LSS-insats, i egen bostad eller gruppboende.

När: Klar för de som har hemsjukvård i kommunens regi.

Var: I ditt hem

Vem: Kommunen vaccinerar

Hur: Meddela kommunsköterskan om du önskar vaccinera dig.

När: Pågår nu, du får informationsbrev från kommunen

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning på 1177.se.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Om du behöver hjälp med att boka tid kan du be någon i din närhet att hjälpa dig.

Du kan också ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig med hemtjänst (ej inskriven i hemsjukvård).

Gäller dig som bor i kommunalt boende. Avser gruppbostad LSS och servicebostad LSS och socialpsykiatriskt boende.

När: Klar för de som bor på kommunalt boende.

Var: På boendet.

Vem: Kommunen vaccinerar

Hur: Meddela personal om du önskar vaccinera dig.

När: Pågår. Du får brev från Region Halland när det är dags.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig som har personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken).

När: Pågår. Du får brev från Region Halland när det är dags.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig som har LSS-insatser (ej inskriven i hemsjukvård)

Avser dig har genomgått benmärgs- eller organtransplantation de senaste 12 månaderna eller dig som har dialysbehandling.

När: Pågår.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Du som är sammanboende med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård

Avser dig som är över 18 år och sammanboende med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård. Gäller inte dig som är sammanboende med någon som har LSS-insatser utan hemsjukvård. Undantaget är om du är anställd som personlig assistent. Då vaccineras du i egenskap av vårdnära personal i fas 2.

När: Pågår nu, du får informationsbrev från kommunens sköterskor.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning på 1177.se.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för dig med hemtjänst (ej inskriven i hemsjukvård).


Du som är sammanboende med person som genomgått transplantation eller är dialyspatient

Avser dig som är över 18 år och sammanboende med någon som har genomgått benmärgs- eller organtransplantation de senaste 12 månaderna eller någon som har dialysbehandling.

När: Pågår nu.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Du kan ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Varbergs kommuns företagshälsovård, Kommunhälsan, vaccinerar vårdnära personal inom kommunen och hos de privata utförare som har avtal med kommunen enligt LOV, lagen om valfrihetssystem samt personal hos våra entreprenader enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

Boka vaccinationstid via länk, som du får av din chef.

Personal vaccineras i följande ordning:

Fas 1

Personal, oavsett anställningsform, inom:

 • särskilt boende (äldreboende)
 • korttidsboende
 • hemtjänst
 • hemsjukvård (oberoende av övrig insats, som hemtjänst, LSS)
 • trygghetslarm
 • bemanningsenheten
 • service – vårdnära personal inom fastighet, kost och städ.

Med vårdnära avses personal som har direktkontakt med eller arbetar närmare än 1,5 meter från våra brukare och kunder.

Fas 2

Personal, oavsett anställningsform, som vårdar personer över 18 år:

 • personlig assistans
 • boendestöd
 • gruppbostad, LSS och psykiatri
 • servicebostad, LSS och psykiatri
 • daglig verksamhet/sysselsättning

Om vaccination på utförarwebben

Övrig vårdpersonal vaccineras av Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När: Pågår. Du får brev från Region Halland när det är dags. De äldsta, 80 år och äldre, vaccineras först.

Var: Välj en av de utsedda vårdcentralerna i kommunen vid bokning. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler.

Vem: Region Halland vaccinerar

Hur: Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Du kan också ringa och boka tid på telefonnummer 010-476 19 35, vardagar mellan kl. 8-17.

Ta med dig informationsbrevet till vårdcentralen.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Tel. 0340-88 000

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter