Sök

Skola och utbildning

Vårdnadshavare och elever informeras löpande via Unikum. Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på fritidshemmet?

Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet inte har rätt till fritidshemsplats. Vid uppsägning av fritidshemsplats på grund av arbetslöshet eller permittering räknas vårdnadshavarens sista arbetsdag som sista placeringsdag.

Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent och endast arbetar under den tid som barnet går i skolan har du inte rätt att lämna barnet på fritidshemmet. Är du permitterad och arbetar exempelvis två heldagar per vecka, har barnet kvar sin plats på fritidshemmet och kan vistas där de tider du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning. Om du har oförändrad inkomst betalar du samma avgift som vanligt. Om din inkomst förändras ska du anmäla detta via kommunens självserviceportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information samt blankett för uppsägning av fritidshemsplats finns på sidan. Uppsägning av fritidshemsplats vid permittering.

Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på förskolan?

Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet har rätt till 15 timmar vistelsetid på förskola eller pedagogisk omsorg per vecka.

Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent av din tjänst har ditt/dina barn rätt att visats på förskolan under den tid du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning.

Vilka regler och avgifter gäller för förskolan?

Här hittar du mer information om regler och avgifter i förskola och pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska hen stanna hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylning, även lindriga, uppmanas av Folkhälsomyndigheten att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symtom på förkylning (såsom snuva, hosta och feber) tills dess att barnet är friskt och därefter ytterligare två dagar.

Barn kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Vi har konstaterad smitta i familjen, ska mitt barn stanna hemma?

Om ditt barn är friskt ska hen gå till skolan som vanligt, förutsatt att ni inte fått individuella förhållningsregler av vården som i så fall givetvis ska följas. Kontakta i så fall ditt barns rektor för att meddela er situation. Om barnet har symtom, även lindriga, håll barnet hemma tills hen är frisk och därefter ytterligare två dagar, oavsett sjukdom.
Om man i en familj där covid-19-smitta konstaterats eller misstänks känner sig osäker på om barnet har förmåga att tidigt kunna signalera om hen får symtom på sjukdom, bör man hellre hålla barnet hemma.

Jag vill inte att mitt barn går till skolan nu, får hen stanna hemma?

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Hen riskerar annars att få ogiltig frånvaro.

Finns det planer på att stänga förskolor och grundskolor?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några för- eller grundskolor. Vi arbetar med förebyggande åtgärder och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt dessa finns inga säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vilka åtgärder tar kommunens skolor och förskolor för att undvika smittspridning?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning. Ett sätt är att följa och sprida information om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Exempel på sådana åtgärder är att undvika att röra vid ansikte eller ögon, att undvika nära kontakt med sjuka personer samt att tvätta händerna noga och ofta.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbsida om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På grund av pågående coronaviruspandemi har Utbildning-och arbetsmarknadsnämnden beslutat att du som har fått beviljat resekort har möjlighet att byta detta till kontantersättning. Detta för att du själv ska kunna ombesörja din resa till och från skolan istället för att åka kollektivt. Mer information om beslutet och blankett för att byta från resekort till kontantersättning hittar du på www.pederskrivaresskola.se.länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter