varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Övrigt

Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

Om du besöker kommunens kontaktcenter Varberg direkt eller det statliga servicekontoret med Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten kommer du att mötas av en besöksvärd.

Besöksvärden tar emot i entrén och släpper in besökare eller ber dem vänta utanför. Detta för att det inte ska vara fler än fem besökare samtidigt i lokalen.

Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

Coronapandemin har för många människor fört med sig ökad oro och bekymmer till följd av exempelvis problem i familjen, ensamhet och ekonomisk press. Om du som kommuninvånare behöver akut hjälp kan du alltid kontakta socialtjänsten.

På webbsidan krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns råd som kan vara hjälpsamma vid oro. Där finns också kontaktuppgifter till nationella organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor även hos barn. Hur barn reagerar kan variera, men det finns några viktiga saker att tänka på när du som vuxen pratar med barn om coronaviruset. På webbsidan krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du tips och råd.

Vi har sett över och uppdaterat kommunens rutiner för att förhindra och hantera smittspridning och våra verksamheter arbetar aktivt med förberedelser utifrån olika scenarier kopplat till covid-19. Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information.

Var och en behöver ta sitt ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika platser där många människor samlas. Från kommunens sida hjälper vi till att påminna om att hålla avstånd genom skyltning och information på våra webbsidor och sociala medier. Mer information om kampanjen finns på varberg.se/hallavstand

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.som ansvarar för smittskyddsfrågor. Här finns även information på andra språk/information in other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuell information samt rekommendationer och råd om att förhindra smittspridning finns på 1177 Vårdguidens webbplats.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Regionalt är Smittskyddsenheten Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarig för smittskyddsfrågor.

Om du har symtom eller vårdrelaterade frågor om covid-19, vänd dig i första hand till 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 113 13 (nationellt informationsnummer).

Information om reseavrådan finns på Utrikesdepartementets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krisinformation.se samlar information från flera myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter