varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Omsorg och seniorverksamhet

I mars infördes besöksförbud på våra boenden för att skydda våra äldre och minska spridningen av covid-19. Risken finns att situationen blir långvarig. Därför finns nu säkra mötesplatser utanför boendet, där ett skyddande plexiglas mellan boende och besökande anhöriga, ska kunna göra att man ändå kan träffas.

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.

Varbergs kommun har sedan den 12 mars besöksförbud på alla särskilda boenden för äldre, korttidsboenden för äldre samt korttidsboenden för barn inom LSS (funktionsnedsättning), detta för att minska smittspridningen och skydda våra riskgrupper. Undantag finns för palliativ vård och pågående utflyttning eller inflyttning efter kontakt med boendets enhetschef.

Den 2 april skärptes besöksförbudet på Varbergs omsorgs äldreboenden till att även gälla utomhuspromenader med anhöriga.

Den 14 juli presenterade Socialstyrelsen att symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 kan medges undantag från besöksförbudet. Varbergs kommun inväntar mer stöd och vägledning från Socialstyrelsen bland annat för värdering av olika typer av antikroppstester innan sådana undantag görs.

Röda Korset samordnar nu stöd till riskgruppen personer över 70 år. Den som ingår i riskgruppen och behöver hjälp med att handla mat eller gå till apoteket kan nå Röda Korsets volontärer via kommunens kundservice Varberg direkt, 0340-880 00. Hjälptelefonen är bemannad vardagar klockan 11-16. Tjänsten har startats med hjälp av ett stöd på 300 000 kronor från Sparbanksstiftelsen.

Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre är tillfälligt pausade sedan tisdagen den 24 mars. Beslutet är taget för att minska spridningen av coronaviruset och skydda de riskgrupper som identifierats av Folkhälsomyndigheten.

Socialförvaltningens personal kontaktar dem som brukar ta del av dagverksamheternas aktiviteter för ett anpassat stöd utifrån behov.

Från och med måndag 16 mars är Aktiv seniors fysiska verksamhet pausad med anledning av coronaviruset. Alla mötesplatser hålls stängda och alla aktiviteter på våra mötesplatser är inställda. Just nu håller vi på att titta på hur vi kan anpassa Aktiv seniors verksamhet till dagens läge.

Redan nu kan du ta del av ett digitalt surfcafé för nybörjare. Läs mer om det digitala surfcaféet här. länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter