varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Gemensamt ansvar att minska smittspridningen - nationella råd och restriktioner

Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd för att minska smittspridning av covid-19 har gällt sedan den 14 december 2020. Förutom dessa gäller flera regler och restriktioner som på olika sätt påverkar verksamheter och privatpersoner. 

Ditt personliga ansvar

Du är skyldig att skydda dig själv och andra från smittspridning genom att:

  • stanna hemma vid symtom
  • tvätta händerna ofta eller använd handsprit
  • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Hallands smittskyddsläkare
  • begränsa nya nära kontakter - undvik närkontakt, träffas gärna utomhus och håll kontakten via telefon eller digitalt för att motverka isolering
  • håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • res på ett sätt som minimerar risk för smitta - undvik kollektivtrafik
  • minimera risk för smitta vid idrott- eller fritidsaktiviteter

Mer information om de nationella allmänna råden på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Mallar för att kommunicera allmänna råd på msb.se Länk till annan webbplats.

Från och med fredagen den 26 februari gäller en lokal rekommendation om att engångsmunskydd ska användas i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Det är Region Hallands smittskyddsenhet som har beslutat om detta.

Exempel på situationer där munskydd kan vara aktuellt är på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det, trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus. Det kan också vara aktuellt i kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska även fortsatt alltid undvikas, särskilt om det är trångt.

Rekommendation gäller personer födda 2004 och tidigare.
Rekommendationen gäller inte förskola eller i klassrummen i grund- eller gymnasieskola.

Aktuellt om coronaviruset (covid-19) - Region Halland Länk till annan webbplats.

Skärpta nationella råd - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Så använder du munskydd - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Folkhälsomyndigheten har samlat förslag på åtgärder på sin webbplats. Länk till annan webbplats.

En tillfällig pandemilag Länk till annan webbplats. trädde i kraft den 10 januari 2020 och med stöd av lagen har regeringen fattat ett antal beslut som rör gym- och sportanläggingar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen har tillsynsansvar och böter kan utfärdas om reglerna inte följs.

Från och med den 24 november är det förbjudet att samlas mer än 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med undantag för begravningar då antalet deltagare får vara högst 20 personer.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter