varningsikon

2020-06-05

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På denna sida samlar vi information om hur kommunens verksamhet påverkas av covid-19. Du hittar också svar på ett antal vanliga frågor och längst ned på sidan finns länkar till ansvariga myndigheter.

OBS! Det förekommer i sociala medier spridning av falsk information om situationen i Varberg. Hos oss hittar du korrekt information, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

Näringsliv

Stöd för företagare

För att stötta caféer och restauranger införs omedelbart möjligheten att öppna upp uteserveringar. Samtidigt pågår diskussioner om ytterligare åtgärder som kan underlätta för vårt lokala näringsliv. På Varbergs kommuns näringslivswebb finns samlad information för dig som är företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omsorg och seniorverksamhet

Nationellt förbud mot besök på äldreboenden inom omsorgen och skärpt besöksförbud inom Varbergs omsorg

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.

Varbergs kommun har sedan den 12 mars besöksförbud på alla särskilda boenden för äldre, korttidsboenden för äldre samt korttidsboenden för barn inom LSS (funktionsnedsättning), detta för att minska smittspridningen och skydda våra riskgrupper. Undantag finns för palliativ vård och pågående utflyttning eller inflyttning efter kontakt med boendets enhetschef.

Den 2 april skärptes besöksförbudet på Varbergs omsorgs äldreboenden till att även gälla utomhuspromenader med anhöriga.

Röda Korset har startat hjälptelefon via Varberg direkt

Röda Korset samordnar nu stöd till riskgruppen personer över 70 år. Den som ingår i riskgruppen och behöver hjälp med att handla mat eller gå till apoteket kan nå Röda Korsets volontärer via kommunens kundservice Varberg direkt, 0340-880 00. Hjälptelefonen är bemannad vardagar klockan 11-16. Tjänsten har startats med hjälp av ett stöd på 300 000 kronor från Sparbanksstiftelsen.

Dagverksamheter pausas

Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre pausas tillfälligt från tisdagen den 24 mars. Beslutet är taget för att minska spridningen av coronaviruset och i omsorg om de riskgrupper som identifierats av Folkhälsomyndigheten.

Socialförvaltningens personal kommer att kontakta dem som brukar ta del av dagverksamheternas aktiviteter för att ge ett anpassat stöd utifrån behov.

Aktiv senior pausas

Eftersom personer med hög ålder framhålls som en riskgrupp av Folkhälsomyndigheten vidtar vi en försiktighetsåtgärd och pausar tillfälligt Aktiv seniors verksamhet.

Skola och utbildning

Ingen PRAO för årskurs 8 under vårterminen 2020

Förskole- och grundskolenämnden har beslutat att ingen PRAO kommer att genomföras under vårterminen. En stor andel av PRAO-platserna brukar förläggas på äldreboenden, LSS-boenden samt inom hemtjänst, det vill säga på arbetsplatser där det finns personer som tillhör riskgrupper.

Undervisning på distans

Peder Skrivares skola, Vuxenutbildningen i Varbergs kommun och Campus Varbergs yrkeshögskola ställer om till distansutbildning efter besked från Sveriges regering den 17 mars.

Kultur och fritid

Bibliotek, simhallar och fritidsverksamhet håller fortsatt öppet

Vanliga öppettider gäller för kommunens bibliotek, simhall, ungdomsgårdar och för Kulturhuset Komedianten. Folkhälsomyndigheten poängterar att idrott och träning är bra för folkhälsan och skriver i sina rekommendationer att gym, idrottshallar och simhallar kan fortsätta att hålla öppet. Föreningslivet har som vanligt möjlighet att bedriva sin verksamhet i kommunens lokaler, men uppmanas att be sina medlemmar att byta om hemma. Kulturskolan och simskolan har igång undervisningen men anpassar den till Folkhälsomyndighetens råd. I Veddige simhall, där dusch och ombyte krävs på plats, nyttjas nu även omklädningsrummen till den intilliggande idrottshallen för att besökarna ska kunna hålla avstånd till varandra. Städningen av våra lokaler har anpassats så att de ytor som många rör vid, exempelvis dörrhandtag och utrustning för utlån av böcker rengörs oftare. För personer som är 70 år och äldre erbjuds kostnadsfri hemkörning av biblioteksböcker. I kommunens kultur- och fritidslokaler finns anslag som påminner om Folkhälsomyndighetens råd.

Inställda evenemang och anpassat aktivitetsutbud

Ett flertal av kommunens arrangemang ställs in eller flyttas fram till följd av regeringens skärpta förbud gällande allmänna sammankomster, där tillåtet maxantal nu är 50 personer.

Som en försiktighetsåtgärd har kultur- och biblioteksavdelningen beslutat att ställa om även mindre arrangemang under resten av våren. En del arrangemang görs om till digitala lösningar, andra flyttar utomhus och några kommer att ställas in eller flyttas fram. Mer information om respektive arrangemang kommer att publiceras löpande i de olika verksamheternas kanaler.

Fritidsverksamhet för funktionsnedsatta ställer om aktivitetsutbudet

Funka, som arrangerar fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar i Varbergs kommun, ser nu över sina aktiviteter för att minska risken för spridning av corona/covid-19. Planering pågår av nya aktiviteter som kommer att genomföras utomhus och som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nytt aktivitetsutbud presenteras inom kort på www.varberg.se/funkavarberg.

Övrigt

Uppdaterade rutiner

Vi har sett över och uppdaterat kommunens rutiner för att förhindra och hantera smittspridning och våra verksamheter arbetar aktivt med förberedelser utifrån olika scenarier kopplat till covid-19. Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information.

Öppet brev till Varbergs kommuns invånare

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil och kommundirektör Carl Bartler har skrivit en gemensam hälsning till kommunens invånare. Läs brevet här (finns även översatt på flera olika språk).

Följ läget hos ansvariga myndigheter

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom ansvarar för smittskyddsfrågor. Här finns även information på andra språk/information in other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information samt rekommendationer och råd om att förhindra smittspridning finns på 1177 Vårdguidens webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterRegionalt är Smittskyddsenheten Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarig för smittskyddsfrågor.

Om du har symtom eller vårdrelaterade frågor om covid-19, vänd dig i första hand till 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 113 13 (nationellt informationsnummer).

Information om reseavrådan finns på Utrikesdepartementets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se samlar information från flera myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

ikon

Självservice & blanketter