varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På denna sida samlar vi information om vad som händer i kommunen med koppling till corona/covid-19. Du hittar också svar på ett antal vanliga frågor samt länkar till berörda ansvariga myndigheter.

OBS! Det förekommer i sociala medier spridning av falsk information om situationen i Varberg. Hos oss hittar du korrekt information, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

Aktuellt i Varbergs kommun

Inställda evenemang och anpassat aktivitetsutbud

Ett flertal av kommunens arrangemang ställs in eller flyttas fram till följd av regeringens skärpta förbud gällande allmänna sammankomster, där tillåtet maxantal nu är 50 personer.

Som en försiktighetsåtgärd har kultur- och biblioteksavdelningen beslutat att ställa om även mindre arrangemang under resten av våren. En del arrangemang görs om till digitala lösningar, andra flyttar utomhus och några kommer att ställas in eller flyttas fram. Mer information om respektive arrangemang kommer att publiceras löpande i de olika verksamheternas kanaler.

Röda Korset har startat hjälptelefon via Varberg direkt

Röda Korset samordnar nu stöd till riskgruppen personer över 70 år. Den som ingår i riskgruppen och behöver hjälp med att handla mat eller gå till apoteket kan nå Röda Korsets volontärer via kommunens kundservice Varberg direkt, 0340-880 00. Hjälptelefonen är bemannad vardagar klockan 11-16. Tjänsten har startats med hjälp av ett stöd på 300 000 kronor från Sparbanksstiftelsen.

Fritidsverksamhet för funktionsnedsatta ställer om aktivitetsutbudet

Funka, som arrangerar fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar i Varbergs kommun, ser nu över sina aktiviteter för att minska risken för spridning av corona/covid-19. Planering pågår av nya aktiviteter som kommer att genomföras utomhus och som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nytt aktivitetsutbud presenteras inom kort på www.varberg.se/funkavarberg.

Stöd för företagare

För att stötta caféer och restauranger införs omedelbart möjligheten att öppna upp uteserveringar. Samtidigt pågår diskussioner om ytterligare åtgärder som kan underlätta för vårt lokala näringsliv. På Varbergs kommuns näringslivswebb finns samlad information för dig som är företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagverksamheter pausas

Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre pausas tillfälligt från tisdagen den 24 mars. Beslutet är taget för att minska spridningen av coronaviruset och i omsorg om de riskgrupper som identifierats av Folkhälsomyndigheten.

Socialförvaltningens personal kommer att kontakta dem som brukar ta del av dagverksamheternas aktiviteter för att ge ett anpassat stöd utifrån behov.

Ingen PRAO för årskurs 8 under vårterminen 2020

Förskole- och grundskolenämnden har beslutat att ingen PRAO kommer att genomföras under vårterminen. En stor andel av PRAO-platserna brukar förläggas på äldreboenden, LSS-boenden samt inom hemtjänst, det vill säga på arbetsplatser där det finns personer som tillhör riskgrupper.

Undervisning på distans

Peder Skrivares skola, Vuxenutbildningen i Varbergs kommun och Campus Varbergs yrkeshögskola ställer om till distansutbildning efter besked från Sveriges regering den 17 mars.

Bibliotek, simhallar och fritidsverksamhet håller öppet som vanligt

Vanliga öppettider gäller för bibliotek, simhall, ungdomsgårdar och Kulturhuset Komedianten. Kulturskolan och simskolan har igång undervisningen men anpassar den till rådande situation. Föreningslivet har som vanligt möjlighet att bedriva sin verksamhet i kommunens lokaler. För att minska risken för smittspridning kommer vi att anpassa städningen av våra lokaler och oftare rengöra de ytor som många rör vid, exempelvis dörrhandtag och utrustning för utlån av böcker.

Aktiv senior pausas

Eftersom personer med hög ålder framhålls som en riskgrupp av Folkhälsomyndigheten vidtar vi en försiktighetsåtgärd och pausar tillfälligt Aktiv seniors verksamhet.

Inga besök på boenden inom omsorgen

Med utgångspunkt i rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Halland gäller nu följande för boenden inom Varberg kommun.

Besöksförbud gäller på alla särskilda boenden för äldre och korttidsboenden för äldre samt korttidsboenden för barn inom LSS (funktionsnedsättning). Beslutet är taget för att minska smittspridningen och skydda våra riskgrupper. Undantag finns för palliativ vård och pågående utflyttning eller inflyttning.

Restriktion gäller för besök på alla övriga särskilda boenden. Detta innebär att du inte ska besöka dina anhöriga eller närstående på dessa boenden om det inte är absolut nödvändigt. Beslutet är taget för att minska smittspridningen och skydda våra riskgrupper.

Ett tips kan vara att istället vistas utomhus tillsammans i de fall detta är möjligt.

Uppdaterade rutiner

Vi har sett över och uppdaterat kommunens rutiner för att förhindra och hantera smittspridning och våra verksamheter arbetar aktivt med förberedelser utifrån olika scenarier kopplat till covid-19. Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information.

Öppet brev till Varbergs kommuns invånare

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil och kommundirektör Carl Bartler har skrivit en gemensam hälsning till kommunens invånare. Läs brevet här (finns även översatt på flera olika språk).

Följ läget hos ansvariga myndigheter

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom ansvarar för smittskyddsfrågor. Här finns även information på andra språk/information in other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information samt rekommendationer och råd om att förhindra smittspridning finns på 1177 Vårdguidens webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterRegionalt är Smittskyddsenheten Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarig för smittskyddsfrågor.

Om du har symtom eller vårdrelaterade frågor om covid-19, vänd dig i första hand till 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 113 13 (nationellt informationsnummer).

Information om reseavrådan finns på Utrikesdepartementets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se samlar information från flera myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

ikon

Självservice & blanketter