varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Kommunens krisledningsnämnd

I varje kommun ska det finnas en politiskt tillsatt nämnd för att fullgöra uppgifter under en kris/extraordinär händelse. En krissituation ställer ofta krav på snabba beslut. I de fall då flera verksamhetsområden berörs har denna krisledningsnämnd befogenhet att träda in och fatta nämndöverskridande beslut.

I Varbergs kommun utgörs krisledningsnämnden av förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämndens ordförande alternativt vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. De uppgifter som krisledningsnämnden har att fullgöra framgår av krisledningsnämndens reglementePDF (pdf, 10.3 kB).

Krisledningsnämndens ordförande och ledamöter

Ordförande: Ann-Charlotte Stenkil (M)

Vice ordförande: Jana Nilsson (S)

Ledamöter: Harald Lagerstedt (C), Ewa Klang (S), Stefan Edlund (MP) 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Engelbrektsgatan 15
0340-881 04, 881 06, 881 07
ks@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

ikon

Självservice & blanketter