varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Kommunens krisledningsnämnd

I varje kommun ska det finnas en politiskt tillsatt nämnd för att fullgöra uppgifter under en kris/extraordinär händelse. En krissituation ställer ofta krav på snabba beslut. I de fall då flera verksamhetsområden berörs har denna krisledningsnämnd befogenhet att träda in och fatta nämndöverskridande beslut.

I Varbergs kommun utgörs krisledningsnämnden av förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämndens ordförande alternativt vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. De uppgifter som krisledningsnämnden har att fullgöra framgår av krisledningsnämndens reglementePDF (pdf, 10.3 kB).

Krisledningsnämndens ordförande och ledamöter

Ordförande: Ann-Charlotte Stenkil (M)

Vice ordförande: Jana Nilsson (S)

Ledamöter: Harald Lagerstedt (C), Ewa Klang (S), Stefan Edlund (MP) 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Engelbrektsgatan 15
0340-881 04, 881 06, 881 07
ks@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

ikon

Självservice & blanketter