varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Trygg och säker

Du som bor, arbetar eller vistas i Varbergs kommun ska känna dig trygg och säker. Arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor är därför en av kommunens viktigaste uppgifter.

Som kommun ansvarar vi och värnar om liv och hälsa, trygga livsnödvändig försörjning och för att grundläggande och samhällsviktiga funkt­ioner upprätthålls även under olika typer av påfrestningar. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för kommunal räddningstjänst och för samordning av arbetet för skydd mot olyckor. Förbundet har också i uppdrag att stödja kommunen med övriga delar inom området trygghet och säkerhet till exempel med analyser, utbildning och övning, beredskapsplanering, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg

Magnus Eriksson

073-384 60 12
magnus.eriksson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter