varningsikon

2018-09-20 10.36

Akut vattenläcka i Gödestad, Hunnestad, Rolfstorp och Klastorp. Det är också en akut vattenläcka i Tvååker.

Vivab har meddelat om en akut vattenläcka som påverkar dricksvattenförsörjningen till boende i Gödestad, Hunnestad, delar av Rolfstorp och Klastorp. Vattnet kommer att stängas av cirka kl. 12.00 idag torsdag 20 september i berörda områden, för att reparera läckan.

Läs mer

Sök

Trygg och säker

Du som bor, arbetar eller vistas i Varbergs kommun ska känna dig trygg och säker. Arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor är därför en av kommunens viktigaste uppgifter.

Som kommun ansvarar vi och värnar om liv och hälsa, trygga livsnödvändig försörjning och för att grundläggande och samhällsviktiga funkt­ioner upprätthålls även under olika typer av påfrestningar. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för kommunal räddningstjänst och för samordning av arbetet för skydd mot olyckor. Förbundet har också i uppdrag att stödja kommunen med övriga delar inom området trygghet och säkerhet till exempel med analyser, utbildning och övning, beredskapsplanering, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg

Magnus Eriksson

073-384 60 12
magnus.eriksson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter