varningsikon

2018-08-13 07.56

Eldningsförbud i Varbergs kommun gäller fram till den 21 augusti kl. 09.00.

Eldningsförbudet i Varbergs kommun upphör tisdagen den 21 augusti klockan 09.00. Fram till dess är det fortsatt förbjudet att elda utomhus, men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Vuxen beroende

Vuxen/beroende i Varbergs kommun erbjuder stöd och insatser för dig som är beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller har ett spelmissbruk. Vår personalgrupp består av behandlingsassistenter, undersköterskor, skötare, socionomer, specialpedagoger samt alkohol- och drogterapeuter.  Vi har lång och bred erfarenhet av beroendeproblematik. Målgruppen är kvinnor och män över 18 år.

Insatserna nedan som finns på vuxen beroende söks och beviljas av handläggarna på vuxenenheten, socialförvaltningen.

Vi erbjuder följande insatser:

 • MET (Motivational Enhancement Therapy)
 • CRA (Community Reinforcement Approach)
 • Råd, stöd och information
 • Enskilda samtal
 • 12-stegsprogrammet
 • Enskild behandling
 • Haschavvänjningsprogrammet
 • Återfallsprevention
 • ADDIS (Alkohol Drog Diagnostiskt Instrument)
 • Alkohol- och drogtester
 • NADA-akupunktur
 • Boendestöd
 • Kvinnogrupp
 • Anhöriggrupp
 • Enskilda samtal för anhöriga

Behandlingsprogram

 • Primärvårdsgrupp måndag- fredag 9-12
 • Eftervårds grupp måndagar 16,30-19

Enskild behandling

Möjlighet finns för den som inte kan delta i gruppbehandling att genomgå en enskild behandling. Den innefattar enskilda samtal samt arbetsuppgifter och omfattar 20 timmar fördelade utifrån den enskildes behov

ikon

Kontakta oss

Vuxen beroende

Träslövsvägen 62A (Bolmen)

0340-889 98

Enhetschef

Anneli Lif

070-255 53 78

ikon

Självservice & blanketter