Sök

Missbruk

Foto: Mikael Göthage

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, andra droger eller spelmissbruk? Då kan du vända dig till oss på vuxenenheten, socialförvaltningen, Varbergs kommun. Vi arbetar med vård, behandling och stöd till personer med missbruk och/eller beroende.

Råd, stöd och behandling

Upplever du att alkohol eller droger är en för stor del i ditt liv? Spelar du för mycket? Vill du göra en förändring? Då är du välkommen att kontakta oss på vuxenenheten för att prata om vilken hjälp du kan behöva. Vuxenenheten kan nås på telefon 0340-889 97 måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00. Du kan till exempel få stöd med enskilda samtal eller delta i gruppbehandling, eller få möjlighet att återhämta dig från ett missbruk. Vanligtvis är det sedan enheten vuxen beroende på Varbergs omsorg som utför behandlingsinsatserna.

Läs mer om olika typer av stöd och behandling

Du som är under 25 år är välkommen att kontakta ungdomsrådgivningen

Lagstiftning

Vård- och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt vara frivilliga, med stöd av Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats (SoL). I särskilt allvarliga fall har socialtjänsten en  skyldighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall länk till annan webbplats(LVM).

Sekretess

Alla uppgifter som lämnas till vuxenenheten och vuxen beroendeenheten skyddas av bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen.

Kundval – insatsen sysselsättning

Du som har fått insatsen sysselsättning beviljad har rätt att välja vem du vill få det genom. Du kan välja kommunen eller någon privat utförare, till exempel ett företag eller en organisation. De som i dagläget finns att välja på är:

Second ChancePDF (pdf, 12.8 kB)

Varbergs OmsorgPDF (pdf, 66.5 kB)

VäxtkraftPDF (pdf, 206.6 kB)

Wargtassens hunddagisPDF (pdf, 12.5 kB) 

ikon

Kontakta oss

Vuxenenheten

0340-889 97

Telefontid:

Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00

ikon

Självservice & blanketter