Sök

Missbruk

Foto: Mikael Göthage

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol eller andra droger? Då kan du vända dig till oss på vuxenenheten, socialförvaltningen, Varbergs kommun. Vi arbetar med vård, behandling och stöd till personer med missbruk och/eller beroende.

Råd, stöd och behandling

Upplever du att alkohol eller droger är en för stor del i ditt liv? Vill du göra en förändring? Då är du välkommen att kontakta oss på vuxenenheten för att prata om vilken hjälp du kan behöva. Vuxenenheten kan nås på telefon 0340-889 97 måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00. Du kan till exempel få stöd med enskilda samtal eller delta i gruppbehandling, eller få möjlighet att återhämta dig från ett missbruk. Vanligtvis är det sedan enheten vuxen beroende på Varbergs omsorg som utför behandlingsinsatserna.

Läs mer om olika typer av stöd och behandling

Du som är under 25 år är välkommen att kontakta ungdomsrådgivningen

Stöd till anhöriga

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för någon i din närhet? Då är du välkommen att ringa eller mejla oss dina frågor. Du kan givetvis vara anonym. 

Påverkas du av att någon i din närhet har alkohol- eller drogproblem? Då kan du ta del av beroendeenhetens anhörigprogram. Kontakta då enheten vuxen beroende direkt på telefon 0340-887 22.  

Under anhörigveckan kommer vi på Varbergs kommun ordna föreläsningar riktade till dig som anhörig - Anhörigstödets föreläsningar under anhörigveckanPDF (pdf, 393.1 kB)

Anmälan till anhörigstödets föreläsningar under anhörigveckan

Riskbruk, Missbruk,Beroendelänk till annan webbplats                          

Bli fri från medberoendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster                                  

Cannabis, ungdomar och familjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster                    

En lång väg hemlänk till annan webbplats                       
                            
Älskad från första stundlänk till annan webbplats                                      

Hjärnkraft, hjärnsviktlänk till annan webbplats                                           

Tillsammans besegrade vi missbruketlänk till annan webbplats           

Är du nykterlänk till annan webbplats?              

Lagstiftning

Vård- och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt vara frivilliga, med stöd av Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats (SoL). I särskilt allvarliga fall har socialtjänsten en  skyldighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall länk till annan webbplats(LVM).

Sekretess

Alla uppgifter som lämnas till vuxenenheten och vuxen beroendeenheten skyddas av bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen.

Kundval – insatsen sysselsättning

Du som har fått insatsen sysselsättning beviljad har rätt att välja vem du vill få det genom. Du kan välja kommunen eller någon privat utförare, till exempel ett företag eller en organisation. De som i dagläget finns att välja på är:

Second ChancePDF (pdf, 12.8 kB)

Varbergs OmsorgPDF (pdf, 66.5 kB)

VäxtkraftPDF (pdf, 15.7 kB)

Wargtassens hunddagisPDF (pdf, 12.5 kB) 

ikon

Kontakta oss

Vuxenenheten

0340-889 97

Telefontid:

Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00

ikon

Självservice & blanketter