Sök

Flyktingmottagning – så fungerar det

När en person kommer till Sverige och söker asyl vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person därefter har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Begreppsförklaringar

Det förekommer många olika begrepp när vi pratar och skriver om flyktingmottagning, varför en lista med förklaringar av vanliga begrepp har tagits fram. Förklaringarna är främst hämtade från Migrationsverket men även från andra myndigheter, verk och lagtexter. Efter varje begrepp hittar du en hänvisning till källan.
Begreppsförklaring flyktingmottagandePDF (pdf, 73.4 kB)

Kommunens ansvar för flyktingmottagning

Kommunen ansvarar för samhällsorientering, svenskundervisning, (svenska för invandrare, sfi) skola, barnomsorg och annan kommunal service.

Samhällsorienteringen innebär muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad, demokrati och skola och utbildning. Kommunen har ett särskilt ansvar för de flyktingbarn som kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid.

Vad har kommunens flyktingmottagning för roll?

Vi har kontakt med migrationsverket och arbetsförmedlingens bosättningsenheten och sköter planering av:

  • boendet
  • den personliga situationen
  • familjeförhållanden
  • barnens situation och eventuellt behov av stödinsatser, skola och barnomsorg
  • undervisning i svenska
  • samhällsorientering

Vi ska också samverka med arbetsförmedlingen och flyktingen för att ta fram en etableringsplan.

För inköp av möbler, husgeråd, telefoninstallation och övrig hemutrustning får flyktingen låna pengar från Centrala studiestödsnämnden (CSN) så kallat Hemutrustningslån.

Vad är arbetsförmedlingens ansvar?

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för flyktingars etablering i samhället. Tillsammans med flyktingen och kommunen upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan, där sfi (Utbildning i svenska för invandrare) och samhällsorientering oftast ingår som en del av flyktingens aktiviteter för att komma in i det svenska samhället.

Vuxna flyktingar läser sfi (Utbildning i svenska för invandrare) i 2-3 terminer och studierna kan kombineras med praktik eller andra aktiviteter enligt etableringsplanen.

Flyktingarna har sin försörjning genom Etableringsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan mot att man ska ha en hel arbetsdag.

Vad är syftet med etableringen?

Som flykting i Sverige har du rätt till etablering under dina första två år i Sverige. Målet för de vuxna är att var och en ska försörja sig genom arbete. Vi vill att alla nyanlända – unga, vuxna och äldre – ska bli delaktiga i det svenska samhället.

Vad är etableringsersättning?

Du har rätt till etableringsersättning om du omfattas av det statliga ersättningssystemet för flyktingmottagning. Meningen med etableringsersättning är att den ska vara så lik vanlig lön som möjligt och bygga på och att du presterar något och är aktiv under 8 timmar/dag, till exempel studerar språk. Det gör majoriteten av dem som har rätt till etableringsersättning.

Vem har rätt till etablering i Sverige?

Alla personer som flyttar till Sverige och har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt att få etableringsplan.

Hur lång är etableringsperioden?

Etableringen omfattar vanligtvis de två första åren som personen är nyanländ i kommunen.

Har alla invandrare rätt till etableringsersättning?

Nej. Det är endast nyanlända personer där kommunen får särskilt statsbidrag för etablering som har rätt till introduktionsersättning.

Första steget är att folkbokföra dig på Skatteverket för att få dina fyra sista siffror i personnumret. Andra steget är att du ska anmäla dig till skolan för att börja studera svenska samt anmäla dig till arbetsförmedlingen

ikon

Kontakta oss

Integrationssamordnare

Sabina Merdanovic

070-861 31 85

sabina.merdanovic@varberg.se

Integrationssekreterare

Malin Folkesson

072-983 80 51

malin.Folkesson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter