Sök

Flykting/refugee

Allt fler människor försöker ta sig från sina krigshärjade länder för att söka asyl. Här kan du läsa mer om flyktingmottagning i Varbergs kommun. Det finns information om hur flyktingmottagning fungerar, information riktad till dig som är flykting och även för dig som är invånare och vill hjälpa till. 

När flyktingar kommer till Sverige som asylsökande så är det Migrationsverket som prövar ansökan och står för boende och ekonomiskt stöd. (Migrationsverket - Skydd och asyl i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Om det skulle uppstå akut brist på mottagningsenheter ska kommunen kunna stötta med boendeplatser, så kallade ankomstboenden med evakueringsplatser.

Kommunens flyktingmottagning

Kommunen har ett avtal med länsstyrelsen att ta emot ett antal flyktingar varje år. Vidare har kommunen ansvar för frågor som handlar om integration (introduktion till samhället) och skolgång. Givetvis har även andra myndigheter ett ansvar, som till exempel Arbetsförmedlingen för etablering på arbetsmarknaden.

Flyktingmottagning - så fungerar det

Ensamkommande barn

Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för omsorgen om
ensamkommande barn (under 18 år och utan föräldrar). Socialtjänstens mottagande av ensamkommande barn som kommer som flyktingar omfattas i stort sett av samma regler som andra barn och unga i behov av stöd eller skydd. Ensamkommande barn

Här finns också information till dig som är flykting om vad du ska göra när du flyttar till Varberg samt information för dig som vill hjälpa till.

ikon

Kontakta oss

Integrationssamordnare

Linnéa Oom

070-861 31 85

linnea.oom@varberg.se

Integrationssekreterare

Malin Folkesson

072-983 80 51

malin.Folkesson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter