Sök

Fyra unga män står brevid varanda och ser glada ut. I bakgrunden syns ett gult trähus.

Ayham, Ammar, Ahmad och Mudar bor i genomgångsbostäder i Varberg.

Bostäder för nyanlända

Kommunen ansvarar för att erbjuda bostäder till nyanlända personer som anvisas till oss för att etablera sig. Det är ett svårt uppdrag eftersom vi i Varbergs kommun har lång bostadskö och ont om lediga bostäder. Bostäder är en av Varbergs största utmaningar och ett långsiktigt arbete som är prioriterat.

Det bästa hade varit om vi kunde klara av att ordna permanenta bostäder, men det är många som söker bostad i Varberg och det tar tid att tillskapa nya bostäder och få ner kötiden. För att ändå lösa vårt uppdrag så bra som möjligt arbetar vi på olika sätt.

Olika bostadslösningar

Genomgångsbostäder

En genomgångsbostad är helt enkelt en tillfällig bostad. De flesta genomgångsbostäder i Varberg är korridorsboenden för ensamhushåll, med eget rum med delat kök och delad tvättstuga. På några genomgångsbostäder finns det även några lite större rum eller lägenheter där familjer kan bo.

Genomgångsbostäder är ingen optimal lösning, men mot bakgrund av bostadssituationen är detta vad vi klarar av att erbjuda många av våra nyanlända. Som ensamhushåll erbjuds man aldrig en egen lägenhet i Varberg idag, (undantaget är personer med särskilda behov så som funktionsvariationer eller annat) men det finns naturligtvis personer som löst en lägenhet eller annan bostad på egen hand. Här hittar du "Frågor och svar" om genomgångsbostäderna i VeddigePDF (pdf, 75.6 kB).

Lägenheter från det kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostads AB

Varbergs kommun använder varje år 15 procent av de lägenheter som blir lediga hos Varbergs Bostad till sociala ändamål. I dessa 15 procent ingår lägenheter som kan erbjudas nyanlända. I Varbergs kommun används de lägenheter som finns till familjer eftersom vi har ett särskilt ansvar gentemot barn.

Lägenheter från privata bostadsbolag

Nyanlända kan naturligtvis höra av sig till privata fastighetsägare och ställa sig i kö hos dem som har kösystem.

Bostäder som privatpersoner hyr ut

Idag bor flera nyanlända som anvisats till Varbergs kommun i en bostad som hyrs ut av en privatperson. Har du en bostad att hyra ut till en nyanländ?

Frågor och svar om bostäder för nyanlända

Hur länge kan man bo i en genomgångsbostad?

I Varbergs kommun har vi bestämt att vi erbjuder bostad under två år. Det gör vi eftersom etableringen är tvåårig. Därefter behöver man hitta en egen bostad. När etableringen är slut är en person inte längre nyanländ utan omfattas av samma regler som övriga kommuninvånare.

Varför finns tomma plastser på genomgångsbostäder?

Att planera för bostäder för de nyanlända vi ska ta emot är väldigt svårt, eftersom vi hela tiden utgår från prognoser. Kommunen kan till exempel inte i förväg säkert veta om de personer vi kommer att ta emot är ensamhushåll eller familjer – grupper med behov av helt olika bostadslösningar. Under 2016 var merparten av de 201 nyanlända personer vi tog emot ensamhushåll, under 2018 ser det helt annorlunda ut. Vi behöver ha framförhållning och kapacitet att lösa bostad oberoende av vem som kommer till oss. Just nu har vi ont om bostäder för familjer och arbetar extra hårt för att hitta lösningar som fungerar.

Varför avtal där kostnaden inte helt täcks av hyror? 

Olika myndigheter har olika ansvarsområden vid flyktingmottagning. Medan Migrationsverket har ansvar för asylsökande vuxna och familjer är det kommunen som ansvarar för ensamkommande barn och unga samt för mottagande av nyanlända personer med uppehållstillstånd.

Under 2014 och 2015 ökade asylansökningarna väldigt kraftigt. Totalt kom ungefär 250 000 människor till Sverige. Av dem var 42 000 ensamkommande barn och ungdomar och i Varberg behövde vi på kort tid öppna mer än dubbelt så många HVB-boenden (Hem för vård eller boende) än vad vi hade tillgång till. I den pressade situationen tecknades avtal för de mest lämpliga objekt som fanns att tillgå på marknaden, möjligheterna att välja mellan olika alternativ eller pressa priser var ytterst begränsade. Nu har antalet asylsökande ensamkommande barn minskat och då också behovet av HVB-platser. Samtidigt finns ett stort behov av bostäder till de nyanlända som beviljas uppehållstillstånd i Sverige och som av Migrationsverket anvisas till Varberg för att bygga en tillvaro. Eftersom en asylprocess kan ta lång tid är det många av dem som flydde till Sverige under 2014 och 2015 som nu får svar på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Kommunen arbetar för att anpassa verksamheten utifrån hur situationen har förändrats. Bland annat nyttjas de hyresavtal vi hittills ingått då vi omvandlar tidigare HVB-hem för ensamkommande ungdomar till genomgångsbostäder för nyanlända.

Vad kostar genomgångsbostäderna?  

Vi kan inte helt finansiera våra genomgångsbostäder med den hyra vi kan ta ut av de nyanlända som bor där. Hyran för ett enkelrum i en genomgångsbostad är 5 700 kronor/månad, vilket är vad ett ensamhushåll med etableringsersättning och bostadstillägg normalt har råd att betala. Som det ser ut idag räknar vi med att kommunens genomgångsbostäder under 2017 kommer att kosta 5,9 miljoner kronor mer än vad vi får in genom hyror. Men kommunen har fått 11 miljoner kronor från staten i en så kallad byggbonus. Byggbonusen, som alla kommuner kan ansöka om, är beräknad på kommunens mottagande och bostadsbyggande.

På vilka platser i kommunen finns genomgångsbostäder?

Vi försöker så långt det går att placera genomgångsbostäderna i olika delar av kommunen. Idag har vi genomgångsbostäder i bland annat Träslövsläge, Kärradal, Limabacka och Trönninge.

Går det att välja bort bostaden kommunen erbjuder?

Ja, men då måste man själv ordna en bostad.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingschef

Jonas da Silva

0721-502398
jonas.dasilva@varberg.se

Inkluderingsstrateg

Mats Oljelund 

072-151 61 95

mats.oljelund@varberg.se

Integrationssamordnare

Linnéa Oom

070-861 31 85

linnea.oom@varberg.se

Kulturguide

Samka Lovic

076-608 18 52

samka.lovic@varberg.se

Projektledare fastighetsavdelningen

Tiina Salo Johnsson

0340-884 79

tiina.salo.johnsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter