Sök

Två pojkar hänger i ett träd. En av dem tittar in i kameran.

Kommunens mottagande av nyanlända

Mottagandet av nyanlända handlar om att kommunen tillsammans med bland andra arbetsförmedlingen se till att de som kommer till Varberg får goda möjligheter att etablera sig i samhället. Syftet är att man så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och kunna försörja sig.

Under etableringen som är två år lång kan man som nyanländ ta del av utbildning i svenska för invandrare, SFI, utbildning i samhällsorientering och göra praktik. Insatserna som en nyanländ person deltar i motsvarar en heltidssysselsättning och under etableringstiden har man rätt till etableringsersättning från staten.

Kommunen ska erbjuda en bostad

Kommunen ansvarar även för att erbjuda bostad till nyanlända personer som anvisas till oss. Du kan läsa mer om hur Varbergs kommun arbetar med bostäder för nynalända här.

Så bestäms hur många nyanlända varje kommun ska ta emot

Alla kommuner i Sverige ansvarar för att ta emot personer som fått uppehållstillsåtnd av flyktingskäl, det har riksdagen beslutat. Hur många personer varje kommun ska ta emot beror på befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som vistas i kommunen. Under 2017 välkomnar Varbergs kommun 217 nyanlända personer. 

ikon

Kontakta oss

Integrationssamordnare

Linnéa Oom

070-861 31 85

linnea.oom@varberg.se

 

Integrationssekreterare

Malin Folkesson

072-983 80 51

malin.Folkesson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter