varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Vad kostar hjälpen?

Insatserna är i princip kostnadsfria, men några undantag finns.

Om du till exempel bor i bostad med särskild service för vuxna tas avgifter ut för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter med mera.

För barn som bor i familjehem eller i bostad med särskild service är föräldrarna skyldiga att bidra till barnets försörjning genom att betala ersättning till kommunen (kallas Föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn/ungdomar) 

Mindre kostnader tas även ut vid vistelse på kommunens korttidsboenden, korttidstillsyn samt vid vistelse i stödfamilj. Kostnaderna ska då till exempel täcka mat och fritidsaktiviteter. Vid insatsen ledsagarservice kan du behöva betala till exempel entrébiljetter med mera.

För att få mer information kring insatsernas kostnader vänd dig till en LSS-handläggare.

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Varberg direkt

0340–880 00


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter