varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Personligt ombud – en fristående verksamhet i kommunal regi

Personligt ombud är ett stöd för dig med omfattande och långvarig psykisk ohälsa. Personligt ombud Varberg är ditt ombud som arbetar på ditt uppdrag och utgår från dina önskemål.

Tillsammans ser vi till att olika myndigheters insatser planeras, samordnas och sedan genomförs. Personligt ombud arbetar oberoende av myndigheter och andra verksamheter.

Vad gör ett personligt ombud?

 • Vi hjälper dig att ta reda på vilket stöd du kan få och vem som kan hjälpa dig. Vad finns det för insatser du kan få från kommun, landsting och andra?
 • Vi följer med dig på möten med myndigheter och vi träffas innan för att förbereda mötet samt efter för att kunna sitta ner och utvärdera vad som sades.
 • Uppdraget är begränsat i tid och när vi är klara med uppdraget så avslutar vi arbetet, men du är alltid välkommen tillbaka med nya uppdrag.
 • Det är du som formulerar uppdraget – Vad du vill ha hjälp med.

En kostnadsfri fristående verksamhet

 • Vi är fristående från kommun och andra myndigheter, men vi finns i kommunal regi.
 • Vi är helt kostnadsfria för dig.
 • Vi gör i möjligaste mån allt arbete tillsammans och du bör vara delaktig i det som händer.
 • Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får lämn vidare information om dig till andra utan att du godkänner det. Observera att vi alltid har en anmälningsskyldighet om du har minderåriga barn som bor hos dig och vi ser att de far illa.

Följande gäller för att kunna söka personligt ombud:

 • Psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig (årslång historia eller prognos).
  Alternativt
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om problematiken är omfattande och långvarig. Dessutom skall det finnas risk att din psykiska hälsa försämras om du nekas stöd av personligt ombud.
  Samt
 • Du skall ha fyllt 18 år för att kunna ta hjälp av personligt ombud.
 • Problemen bör innefatta flera livsområden för att du ska kunna få stöd av personligt ombud.
 • Ej ha ett pågående missbruk.

En fristående verksamhet i kommunal regi

Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får lämna vidare information om dig till andra utan att du godkänner det.
Vi som jobbar som personligt ombud hälsar er hjärtligt välkomna.

Har du frågor eller du kanske känner till någon som skulle vara i behov av personligt ombud så kontakta oss för mer information

ikon

Kontakta oss

Personligt ombud Varberg

Strandgatan 5

432 44 Varberg

 

Varberg direkt 0340-880 00

Självservice & blanketter