Sök

Individuell plan

Du som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade beviljade ska erbjudas att en individuell plan upprättas.

I en sådan plan samordnas och dokumenteras beslutade och planerade insatser tillsammans med dig. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen. Syftet med den individuella planen är att stärka din rätt till inflytande över de insatser som ges.

ikon

Kontakta oss

LSS Handläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter LSS handläggaren för ditt område

Socialförvaltningens kundcenter

0340–883 61

kundcentersoc@varberg.se


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter