Sök

Daglig verksamhet på Arbetscentrum

Foto: Mostphoto.com

Arbetscentrum erbjuder sysselsättning, arbetspraktikplatser och möjlighet till arbetsplatsträning på öppna arbetsmarknaden för dig som har en funktionsnedsättning.

Vårt mål är att ge stöd till dig så att du, utifrån dina unika förutsättningar, ska kunna få ett bra liv och uppnå din fulla potential. Vi vänder oss till dig som har funktionsnedsättning/begränsning och vill ha hjälp med rehabilitering, har en vilja att komma till en sysselsättning, arbetspraktikplats eller arbetsplatsträning.

Ansök om daglig verksamhet - så ansöker du

Våra verksamhetsområden

Vi erbjuder stor valmöjlighet vilket gör att du får möjlighet prova på olika arbetsinriktningar. Tillsammans planerar vi för ditt nya arbetsliv.

Externa platser

 • Företag ute i kommunen
 • Varbergs kommuns förvaltningar och bolag.

Interna verksamheter

 • Data inriktning
  På Bildít arbetar vi med datarelaterade arbetsuppgifter. Såsom utformning av en intern tidning, broschyrframtagning, ordbehandlings uppgifter.

 • Serviceområden
  Transporter, Skötsel av grönområden, Hustomte, Tvätteri, Café

 • Miljöarbeten
  Städuppgifter och iordningsställa kommunala lekplatser i utemiljöer

 • Kreativ/skapande
  Här arbetar vi med Keramik, textil och färg.

 • Lantligt arbete
  Arbeten på extern bondgård. Trädgårdsarbeten.

 • Tillverkning och produktion
  Förpackning, monteringsarbeten och träkonstruktionsarbeten

 • Hustomten
  Hustomten är en tjänst där personer över 70 år kan få hjälp med att byta lampor, gardiner mm. Hustomten har tillkommit för at förhindra fallskador och gäller för personer bosatta i Varbergs kommun. Kontaktperson Ola Hedlund telefontid: 08.00-12.00, Telefon: 0340 - 69 71 28

Så går det till

Tillsammans gör vi en handlingsplan som bygger på dina egna val och dina uppsatta mål. Du får en person som stödjer och hjälper dig under hela uppdragstiden. Du får hjälp av personal som är utbildad i Supported Employment och Tydliggörande pedagogik. Detta är vetenskapligt beprövade metoder som ökar dina möjligheter att få arbete hos en arbetsgivare.

 • Supported Employment är en metod i fyra steg Vilja Välja Skaffa och Behålla ett arbete.
 • Tydliggörande pedagogik är en metod för att underlätta och skapa begriplighet i hur vi ska agera.

Du har möjlighet att arbetsträna inom många yrkesområden i våra egna verksamheter och hos privata arbetsgivare. Du kan delta i gruppverksamhet och få hjälp att skriva CV, personligt brev samt utbildning i att söka arbete. Du som behöver stöd och omsorg genom större delen av ditt arbetsliv kan få hjälp att utvecklas inom detta.

Är du intresserad av att börja på Arbetscentrum kontakta oss så berättar vi mer om vad vi har att erbjuda just dig.

Ansök om daglig verksamhet – så ansöker du

Mer om Arbetscentrum

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Arbetscentrum
Susvindsvägen 3
tel. 0340-887 55
arbetscentrum@varberg.se
Kontaktperson Susanne Gustavsson

ikon

Självservice & blanketter