Sök

Arbetsområden

Varberg

Vi erbjuder arbete eller sysselsättning inom ett flertal områden.

Servicearbeten

Transporter – Lokalvård – Hustomte – Tvätteri – Café

Tillverkning

Träarbeten - Reparationsarbeten – Montering - Paketering

Data

Bild IT

Kreativa aktiviteter

Färg & Form – Drama - Trädgård

Miljöarbete

Renhållning

Daglig verksamhet

LSS - SOL - sysselsättning - Lantlig miljö

ikon

Kontakta oss

Arbetscentrum

Susvindsvägen 3

0340-887 55
arbetscentrum@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter