Sök

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Du som har en utvecklingsstörning, autism eller som fått en betydande och bestående hjärnskada kan få stöd för att hitta en sysselsättning under dagtid som passar dig, så kallad daglig verksamhet.

Daglig verksamhet finns till för att ge dig något intressant och meningsfullt att göra under dagtid. Den dagliga verksamheten ska även bidra till din personliga utveckling och främja delaktighet i samhället för dig.

Vem kan söka daglig verksamhet?

För att du ska kunna beviljas insatsen daglig verksamhet ska följande kriterier uppfyllas:

  • Du tillhör personkrets 1 eller 2 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personkrets 1 innebär: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2 innebär: personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Du är i yrkesverksam ålder.
  • Du saknar arbete.
  • Du går för närvarande ingen utbildning. Du saknar arbetsförmåga till följd av din funktionsnedsättning.

Syfte med daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska ge möjlighet till en meningsfull arbetsdag. Insatsen anpassas efter dina behov, förutsättningar och intressen. Den ska ge stimulans, utveckling och gemenskap. Den dagliga verksamheten kan utifrån individuella förutsättningar innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter.

Du kan läsa mer om vad daglig verksamhet kan innebär för dig på informationssidorna från Arbetscentrum. Arbetscentrum är en enhet inom kommunen som hjälper dig med daglig verksamhet.

Arbetscentrum

Kundval inom daglig verksamhet i lantlig miljö

Socialnämnden i Varberg har fattat beslut om kundval inom daglig verksamhet i lantlig miljö. Det innebär att du, på sikt, ska kunna välja att få din dagliga verksamhet i lantlig miljö av kommunen eller av ett privat företag. Det är fortfarande kommunen som bedömer behov av och beslutar om rätten till daglig verksamhet.

Det är kommunens uppgift att se till så att de företag och organisationer som ingår i kundvalet har rätt kunskap och erfarenhet. Varje företag eller organisation som ges rätten att utföra daglig verksamhet i lantlig miljö ska därför godkännas av Socialnämnden i Varbergs kommun och avtal ska tecknas med kommunen.Vilka kan du välja mellan?

Här kan du läsa mer om dina valalternativ det vill säga kommunens egenregi och de privata företag och andra organisationer som blir antagna att erbjuda daglig verksamhet i lantlig miljö. För närvarande finns det en utförare, se nedan.

Arbetscentrum/daglig verksamhet i lantlig miljöPDF (pdf, 17.2 kB)

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Arbetscentrum

Susvindsvägen 3

0340-887 55

Socialförvaltningens kundcenter

0340–883 61

kundcentersoc@varberg.se


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter