varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Navet

Här nedan hittar du information om bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Geografiskt läge: Stenåsa/Håsten, strax utanför centrum. Lägenheterna är utspridda i området.

Beskrivning av boendet: Bostad med särskild service enl. LSS ( lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Tillgång till gemensamhetslägenhet finns.

Boendestandard: 2 rum och kök

Driftsansvar: Varbergs bostad

Personal: Bemanning dag- kvällar och helger. Ingen nattbemanning.

Antal platser:5 lägenheter

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Beles gränd

Varberg

0340-181 50

070-622 05 19

Kontakt

Enhetschef

Åsa Mossbrant

072-151 73 15

ikon

Självservice & blanketter