varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Navet

Här nedan hittar du information om bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Geografiskt läge: Stenåsa/Håsten, strax utanför centrum. Lägenheterna är utspridda i området.

Beskrivning av boendet: Bostad med särskild service enl. LSS ( lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Tillgång till gemensamhetslägenhet finns.

Boendestandard: 2 rum och kök

Driftsansvar: Varbergs bostad

Personal: Bemanning dag- kvällar och helger. Ingen nattbemanning.

Antal platser:5 lägenheter

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Beles gränd

Varberg

0340-181 50

070-622 05 19

Kontakt

Enhetschef

Åsa Mossbrant

072-151 73 15

ikon

Självservice & blanketter