varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Bergets gruppbostad

Här nedan hittar du information om bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Geografiskt läge: Beläget mitt i centrala Varberg

Beskrivning av boendet: Bostad med särskild service enl. LSS ( lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Tillgång till gemensamhetsutrymme finns.

Boendestandard: 2 rum och kök

Driftsansvar: Varbergs bostad

Personal: Bemanning dag- kvällar och helger. Ingen nattbemanning.

Antal platser: 9 lägenheter

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Engelbrektsgatan 2

0340-887 49

Kontakt

Enhetschef

Per Garnwall

070-636 49 54

per.garnwall@varberg.se

Självservice & blanketter