varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Boendestöd (LSS)

Boendestöd beviljas enligt socialtjänstlagen och är ett personligt utformat stöd som innebär att personal kommer hem till dig vid ett eller ibland flera tillfällen i veckan. Omfattning, syfte och mål för boendestödet varierar utifrån dina behov. Boendestöd är ett pedagogiskt, motiverande och praktiskt stöd i vardagslivet som förutsätter delaktighet.

Vem kan få boendestöd?

Boendestöd beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) till dig som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det vill säga:

  • Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
ikon

Kontakta oss

LSS Handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter LSS handläggaren för ditt område

Varberg direkt

0340-880 00

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter