varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Boendestöd (LSS)

Boendestöd beviljas enligt socialtjänstlagen och är ett personligt utformat stöd som innebär att personal kommer hem till dig vid ett eller ibland flera tillfällen i veckan. Omfattning, syfte och mål för boendestödet varierar utifrån dina behov. Boendestöd är ett pedagogiskt, motiverande och praktiskt stöd i vardagslivet som förutsätter delaktighet.

Vem kan få boendestöd?

Boendestöd beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) till dig som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det vill säga:

  • Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
ikon

Kontakta oss

LSS Handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter LSS handläggaren för ditt område

Varberg direkt

0340-880 00

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter