Sök

Riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvård och social omsorg

Här hittar du rutiner och riktlinjer som gäller för hälso- och sjukvård och social omsorg.

Rutinerna och riktlinjerna gäller för samtliga utförare och ska alltid tillämpas.

Uppföljning av externa utförares egenkontroll när det
gäller avvikelser

Förvaltningen följer upp inrapporteringen vid tre tillfällen per år och vid dessa tillfällen behöver de vara uppdaterade.
Verksamheten kan lägga in avvikelserna undan för undan.
Inrapporteringen behöver dock vara uppdaterad vid de datum förvaltningen går in och hämtar statistiken.

Nästa avstämning av inrapporteringen  blir 15 januari, 2018. Då skall alla statistik för 2017 finnas på plats.
Förvaltningen återkommer med datum för de andra avstämningstillfällena för 2018, längre fram.

Nedan finns tre länkar för att rapportera de olika avvikelserna och synpunkterna.

HS avvikelser - inrapporteringlänk till annan webbplats

SoL avvikelser - inrapporteringlänk till annan webbplats

Synpunkter - inrapporteringlänk till annan webbplats

För frågor om innehåll, kontakta carina.svarvali@varberg.se
För frågor om handhavande kontakta helena.frejd@varberg.se

Kika gärna först i Frågor och svar, om din fråga och svaret på den finns med där.

Frågor och svarPDF (pdf, 250.8 kB)

Allmänna styrdokument

Gemensamma styrdokument för hemtjänst och särskilt boende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Checklista arbetsmiljö.pdföppnas i nytt fönster 130.2 kB 2015-09-24 15.05
Dokumenthanteringsplan.pdföppnas i nytt fönster 176.7 kB 2015-09-24 15.06
Hälsofrämjande arbetssätt - styrdokument - strategi.pdföppnas i nytt fönster 213.6 kB 2017-06-27 13.38
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, socialförvaltningen Varbergs kommun.pdföppnas i nytt fönster 361.6 kB 2015-09-24 15.06
Sekretessregler.pdföppnas i nytt fönster 220.2 kB 2017-08-08 16.48
Socialnämndens mål 2013-2015.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2015-09-24 15.06
Socialnämndens mål och inriktningar 2016-2019.pdföppnas i nytt fönster 192.1 kB 2017-08-08 16.54
Uppförandekod för leverantörer.pdföppnas i nytt fönster 20.9 kB 2015-09-24 15.06
Välfärdsteknologi - styrdokument - strategi.pdföppnas i nytt fönster 225.1 kB 2017-06-27 13.38

Hemtjänst - riktlinjer och rutiner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blankett inrapportering utförd tid.xlsxöppnas i nytt fönster 11.4 kB 2017-12-08 10.36
Blankett läkarbesök mm.xlsxöppnas i nytt fönster 13.1 kB 2017-12-08 10.36
Blankett läkarbesök mm med exempel.xlsxöppnas i nytt fönster 13.1 kB 2017-12-08 10.36
Blankett vård i livets slut kundval.xlsxöppnas i nytt fönster 12.2 kB 2017-12-08 10.36
Digitala lås - rutin.pdföppnas i nytt fönster 194.7 kB 2017-11-16 13.34
Frågor och svar - inrapportering - avvikelsestatistik.pdföppnas i nytt fönster 250.8 kB 2017-09-14 15.15
Frånvarorapportering. mall.xlsöppnas i nytt fönster 45.5 kB 2017-12-08 10.36
Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).pdföppnas i nytt fönster 356.7 kB 2017-12-19 11.13
Journalanteckning HSL.pdföppnas i nytt fönster 9.9 kB 2015-09-24 15.13
JournalanteckningSOL.pdföppnas i nytt fönster 12.8 kB 2015-09-24 15.13
Lathund FAQ för V20S Skåp.pdföppnas i nytt fönster 506.2 kB 2018-01-16 12.47
Nyckelhantering inom äldre- och handikappomsorgen.pdföppnas i nytt fönster 59.4 kB 2017-08-08 16.39
nyckelkvittens.pdföppnas i nytt fönster 145.7 kB 2017-06-27 15.23
֖verenskommelse för hantering av situation där någon inte öppnar dörren vid överenskommet besök.pdföppnas i nytt fönster 64 kB 2017-08-08 16.43


Hälso och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsdokumenten finns i mapparna nedan. Klicka på respektive mapp för att få fram dokumenten som finns i den mappen.
I några av mapparna nedan finns undermappar. Klicka dig då vidare på mapparna. Du kan alltid gå tillbaka genom att klicka på länken som heter Föregående.

ikon

Kontakta oss

Avtalsutvecklare

Kersti Arvidsson

Norrgatan 25

0340-882 77

kersti.arvidsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter