Sök

Kundval i hemtjänsten

Här finns information till dig som är utförare/företag inom kundvalet för hemtjänsten.

Valfrihet i hemtjänsten

Socialnämnden införde 1 januari 2007 kundval i hemtjänsten i Varbergs kommun. Det är kommunen som bedömer och beviljar behovet av hemtjänst. Kundvalet omfattar hjälp i hemmet i form av service och omvårdnad samt delegerade och/eller instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Elektronisk ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt genom www.tendsign.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Support för användning av systemet för sökande:

E-post: tendsignsupport@visma.com
Telefon: 0771-440 200

Användning av upphandlingssystemet TendSign är kostnadsfritt för sökande.

Sökande får genom TendSign:

  • tillkommande information
  • kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet
  • en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav är uppfyllda

Alla leverantörer som ansökt och uppfyller de av socialnämnden fastställda kraven antas och kommunen tecknar avtal med dem.
Kunderna erbjuds möjligheten att välja mellan olika privata företag och kommunens egenregi.

LOV, Lagen om valfrihetssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förfrågningsunderlag för insatser inom hemtjänsten i Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetssystemPDF (pdf, 356.7 kB)

Riktlinjer och rutiner för utförare: hälso- och sjukvård och social omsorg

Klicka på länken nedan för att ta del av de riktlinjer och rutiner som finns inom hälso- och sjukvård och social omsorg som alla utförare ska följa.

Riktlinjer och rutiner hälso- och sjukvård och social omsorg

Kundvalskatalog

De utförare som socialnämnden har tecknat avtal med presenteras i en kundvalskatalog. När avtal är tecknat ska uppgifter till katalogen lämnas på en särskild blankett.

Blankett för uppgifter till kundvalskatalogWord (word, 12.7 kB)

ikon

Kontakta oss

Avtalsutvecklare

Kersti Arvidsson

Norrgatan 25

0340-882 77

kersti.arvidsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter