Sök

Kundval familjerådgivning

Socialnämnden tillämpar kundval inom familjerådgivning i Varbergs kommun. Familjerådgivningen är en verksamhet som består av samtal som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden.
Familjerådgivningen skall erbjudas till familjer och par som frivilligt söker hjälp för att lösa olika typer av relationsproblem.

Valfrihet

För att kunderna ska få familjerådgivning skall de gå in via en länk på hemsidan för att få en kontaktkod via en e-tjänst, eller kontakta socialförvaltningens kundcenter för att erhålla kontaktkoden. Kontaktkoden skall uppvisas för utföraren som ska ange koden vid fakturering för att erhålla ersättning. Egenavgiften för kunderna är 200 kr för samtal.

Elektronisk ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt genom www.tendsign.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Support för användning av systemet för sökande:

E-post: tendsignsupport@visma.com
Telefon: 0771-440 200

Användning av upphandlingssystemet TendSign är kostnadsfritt för sökande.

Sökande får genom TendSign:

  • tillkommande information
  • kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet
  • en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav är uppfyllda

Alla leverantörer som ansökt och uppfyller de av socialnämnden fastställda kraven antas och kommunen tecknar avtal med dem.
Kunderna erbjuds möjligheten att välja mellan olika privata företag och kommunens egenregi.

Ansökan familjerådgivningPDF (pdf, 292.9 kB)

Riktlinjer och rutiner för utförare inom familjerådgivning

Klicka på länken nedan för att att ta del av riktlinjer och rutiner.

Riktlinjer och rutiner

Kundvalskatalog

De utförare som socialnämnden har tecknat avtal med presenteras i en kundvalskatalog. När avtal är tecknat ska uppgifter till katalogen lämnas på en särskild blankett.

Blankett kundvalskatalogWord (word, 24.5 kB)

ikon

Kontakta oss

Avtalsutvecklare

Kersti Arvidsson

Norrgatan 25

0340-882 77

kersti.arvidsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter