Sök

Krisberedskap inom social verksamhet

Socialtjänstens verksamhetsområden ska ha en beredskap för att kunna hantera konsekvenserna av en kris/extra ordinär händelse och samtidigt sköta de ordinarie uppgifterna så lång detta är möjligt. Prioriteringar behöver ibland göras utifrån krisens omfattning.

ikon

Kontakta oss

Samordnare säkerhetsgruppen

Marie Sundqvist

0340-88 293

marie.sundqvist@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter