Sök

IT för externa utförare

Här hittar du rutiner som beskriver hur behörigheter till IT-system tilldelas.  Här finns även de blanketter som ska användas vid beställning av behörigheter, förändrade behörigheter och avslutade behörigheter. Checklistan ska användas när en medarbetare avslutar sin anställning

ikon

Kontakta oss

IT-strateg

ikon

Självservice & blanketter