Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.

Studiebesök

Hej!

Under två förmiddagar denna vecka har vi här på Inspirationslotsen haft glädjen att få träffa sammanlagt      21 studenter som läser vårdlinjen genom Eductus.  Ingela informerade om hur frivilligverksamheten fungerar och hur mycket insatser som görs av våra 128 frivilliga ute på mötesplatser, boende och dagcentraler.
Vi berättade också om vad inspirationslotsen kan hjälpa till med för att skapa en mer meningsfull vardag för våra äldre. Eftersom ansvaret för det sociala innehållet ligger på äldreomsorgspersonalen är det ju jätteviktigt att det ingår i studieplanen och att studenterna redan i uppstarten av kursen får med sig denna viktiga kunskap. När de sedan kommer ut på praktik i verksamheten är de väl förberedda!
Som vanligt mässar ju jag för boken ”Steg för Steg – för en meningsfull och upplevelserik vardag i äldreomsorgen” som jag anser ska finnas på varje avdelning och användas flitigt i det viktiga planeringsarbetet för den dagliga omsorgen och vardagsaktiviteterna.
Idag fredag har vi studiebesök för Japan! En grupp på 14 japaner är just nu i Sverige och besöker bland annat Varbergs kommun för att få ta del av hur vi jobbar här med demensvård, dagverksamhet, anhörigstöd, frivilligverksamhet m.m. Tur att det finns en tolk med som översätter till svenska!
Återkommer nästa vecka med hur studiebesöket avlöper.

Jättestimulerande vecka!

Ha nu en skön helg

Kerstin

Inspiratationslotsens blogg

Här förmedlar vi aktuell information, tips, tankar och idéer som stöd för arbetet med att skapa en meningsfull och upplevelserik vardag
Denna blogg vänder sig främst till dig som är,  personal inom äldreomsorgen, är frivillig inom Varbergs kommuns frivilligverksamhet eller vårdar närstående i hemmet.
Vi skriver gärna om aktiviteter som sker i era verksamheter - tipsa oss!

Till Inspirationslotsens startsida.

ikon

Senaste inläggen