Sök

Fritt val särskilt boende

Här finns information för dig som är utförare eller intresserad av att bli utförare inom särskilt boende.

Det är kommunen som bedömer och beviljar behovet av särskilt boende. I Varbergs kommun finns möjligheten att kunna välja vilket särskilt boende man önskar bo på. Det finns valbara boenden i hela kommunen. Är man inte nöjd med det boende man har, har man rätt att byta.

Villkor och krav för godkännande

I dag driftas 36 % av platserna inom särskilt boende av privata utförare. Dessa är upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU, 2007:1091). Vid det specifika upphandlingstillfället tillhandahålls förfrågningsunderlaget via denna hemsida (se pågående upphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) samt via Visma Opic. Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget TendSign.

Riktlinjer och rutiner för utförare

Klicka på länken nedan för att ta del av de riktlinjer och rutiner som finns inom hälso- och sjukvård och social omsorg som alla utförare ska följa.

Riktlinjer och rutiner inom hälso- och sjukvård och social omsorg

Kundvalskatalog

De olika särskilda boendena presenteras i en kundvalskatalog. När avtal är tecknat ska uppgifter till katalogen lämnas på en särskild blankett

ikon

Kontakta oss

Upphandlingsstrateg

Karin Asklöf

0340-88866

070-9397093

Karin.asklof@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter