Sök

Beredskap för utförare

I kommunens ansvar vid krissituationer ingår beredskapsansvar. Det innebär att det ska gå att nå en ansvarig chef om det uppstår en krissituation som kräver chefsbeslut. Det vill säga vid extraordinära händelser som ligger utöver verksamheternas ordinarie drift.

Det gäller situationer där personalen på plats gör bedömningen att verksamheten inte längre kan bedrivas i nuvarande form och en evakuering är nödvändig.

Exempel på sådana händelser är:

  • brand,
  • översvämning,
  • elavbrott,
  • vatten- och avloppsstörningar,
  • snöstorm.

Bemanning för detta sköts av kommunen

Från och med den 1 oktober 2010 kommer det alltid att finnas en enhetschef i beredskap utöver ordinarie kontorstid, det vill säga på kvällar, nätter och helger enligt följande tider:

  • måndag, tisdag, onsdag kl 00-08, kl 17-24
  • torsdag kl 00-08, kl 18-24
  • fredag kl 00-08, kl 16-24
  • lördag, söndag kl 00-24

Mobilnummer kopplat till beredskapstjänstgöringen är: 070-819 64 69

Varje företag/utförare ansvarar för att mobilnumret som är kopplat till beredskapstjänstgöringen är känt bland sina medarbetare.

ikon

Kontakta oss

Beredskapstjänstgöring

070-819 64 69

Avtalsutvecklare

Lisbeth Johansson

Norrgatan 25

0340-882 77

072-151 61 33

lisbeth.johansson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter