Sök

Arbetsmarknadsinsatser på Arbetscentrum

Foto: Mostphoto.com

Arbetscentrum erbjuder praktikplatser, arbetsträning samt arbetsprövning för dig som har insats via Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen.

Vårt fokus är att stötta dig att komma vidare till arbetslivet så du kan nå självförsörjning. Vi erbjuder våra kunskaper och kontakter till dig så att du kan komma vidare på arbetsmarknaden.

Vi vänder oss till dig

 • Som vill ha stöttning med en strukturerad ingång i arbetslivet
 • Som vill bli självförsörjande

Vi erbjuder följande verksamhet till dig:

 • Praktik
 • Arbetsträning och arbetsprövning
 • Utredningar kring arbetsförmåga
 • Hjälp med Cv och personligt brev
 • Arbetsplatskultur (etableringsprojekt i samarbete med Integration Halland)
 • Projektet Växa
 • Utbildningar med arbetsförberedande innehåll
 • Sysselsättning.

  Vi har ett väletablerat samarbete med många praktikplatser både inom privat och kommunal verksamhet i Varberg. Vi samarbetar även med studie och yrkesvägledare då vägen till ett arbete ofta går via studier.

Stöd utifrån dina behov

Tillsammans gör vi en handlingsplan som bygger på dina mål och idéer. En medarbetare från oss finns för dig som stöttar och coachar dig under din period hos oss.

Du kan delta i gruppverksamhet och få hjälp att skriva CV, personligt brev samt utbildning i att söka arbete i vår jobbsökaraktivitet. Vi har även tillgång till enskilt jobbsökande via annonser och dator.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi har att erbjuda på Arbetscentrum.

Ingemar Andersson Tel 070-288 19 08, Jobbsökaraktiviteter, CV, personligt brev och Arbetsplatskultur.

Therese Vidlycke 072-151 61 50, Praktikplatser inom Kommunal verksamhet.

Per Bånghäll 070-566 49 08, Praktikplatser inom Privat verksamhet.

Mer om Arbetscentrum

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Ingemar Andersson Tel 070-288 19 08, Jobbsökaraktiviteter, CV, personligt brev och Arbetsplatskultur.

Therese Vidlycke 072-151 61 50, Praktikplatser inom Kommunal verksamhet.

Per Bånghäll 070-566 49 08, Praktikplatser inom Privat verksamhet.

ikon

Självservice & blanketter