Sök

Äldreboenden

Särskilt boende på Seniorcenter storegården

Fotograf: Mikael Göthage

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem har du möjlighet att ansöka om olika typer av äldreboenden. Här hittar du information om äldreboende. Du kan även läsa om hur du ansöker om en plats på ett boende, vad som ingår och vad det kostar.

Tre typer av äldreboende

  • Särskilt boende -  För dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till.

  • Trygghetsbostad - En trygghetsbostad är ett vanligt boende för dig som är 70 år eller äldre. Här har du möjlighet till ökad trygghet och gemenskap.

  • Tillfälligt korttidsboende - Om du tillfälligt inte kan vara hemma, finns möjlighet att få komma till en korttidsplats eller trygghetsavdelning under en viss period.
ikon

Kontakta oss

Kommunens växel

0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare

Kundcenter

Östra långgatan 24,

Varberg

0340–883 61

kundcentersoc@varberg.se


Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter