varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Vuxen beroende

Vuxen/beroende i Varbergs kommun erbjuder stöd och insatser för dig som är beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller har ett spelmissbruk. Vår personalgrupp består av behandlingsassistenter, undersköterskor, skötare, socionomer, specialpedagoger samt alkohol- och drogterapeuter.  Vi har lång och bred erfarenhet av beroendeproblematik. Målgruppen är personer över 18 år.

Insatserna nedan som finns på vuxen beroende söks och beviljas av socialsekreterare på vuxenenheten, socialförvaltningen.

Vi erbjuder följande insatser:

 • Öppen ingång (som mest två samtal)
 • CRA (behandlingsprogram med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi)
 • MET (Motivationshöjande samtal)
 • Stegvis (behandling enligt 12-stegsprogram)
 • Haschavvänjningsprogram
 • Återfallspreventionsprogram
 • Enskilda samtal
 • Boendestöd
 • NADA-akupunktur
 • Drogtester (i samband med behandlingsinsats)
 • Kvinnogrupp
 • Anhörigstöd

Behandlingsprogram

 • Primärvårdsgrupp måndag- fredag 9-12
 • Eftervårds grupp måndagar 16,30-19

Enskild behandling

Möjlighet finns för den som inte kan delta i gruppbehandling att genomgå en enskild behandling. Den innefattar enskilda samtal samt arbetsuppgifter och omfattar 20 timmar fördelade utifrån den enskildes behov

ikon

Kontakta oss

Vuxen beroende

Träslövsvägen 62A (Bolmen)

0721-51 61 20

ikon

Självservice & blanketter