Sök

Beslut om avskaffande av vårdnadsbidrag

Regeringens förslag att avskaffa vårdnadsbidraget beslutades av riksdagen den 18 november 2015, vilket innebär att kommunernas möjligheter att bevilja nya vårdnadsbidrag upphör från och med den 1 februari 2016.

Enligt beslutet får de som redan beviljats vårdnadsbidrag behålla detta under den period man sökt för, dock längst till och med månaden innan barnet fyller tre år. Tidigare regler gäller under denna period.

Regler för vårdnadsbidrag

Varbergs kommun har regler för kommunalt vårdnadsbidrag.PDF (pdf, 231.9 kB) Vårdnadsbidrag kan du som vårdnadshavare få tidigast efter att föräldrapenning utbetalats för 250 dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå.

Vårdnadsbidraget kan inte kombineras med vissa ersättningar och får inte lämnas till vårdnadshavare som själv eller vars make/maka/sambo som för samma kalendermånad eller del där av har:

  • Föräldrapenning fär barnet eller dess syskon
  • Föräldrapenning med anledning av barns födelse
  • Arbetslöshetsersättning
  • Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
  • Sjukpenning eller rehabiliteringspenning i över 365 dagar
  • Sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning  har lämnats
  • Sjukersättning eller aktivitetsersättning
  • Ålderspension eller äldreförsörjningsstöd
  • Ersättning enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
  • Obetalda avgifter för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem till Varbergs kommun

Säg upp vårdnadsbidrag

Uppsägning av vårdnadsbidrag ska göras en kalendermånad innan vårdnadshavare önskar att vårdnadsbidrag ska upphöra. Uppsägning av vårdnadsbidrag gör du via blankett.PDF (pdf, 107.4 kB) Uppsägning skickas till barn och utbildningsförvaltningen.

ikon

Kontakta oss

Handläggare vårdnadsbidrag

Viveka Johansson

0340-882 88

viveka.johansson@varberg.se

Varbergs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

432 80 Varberg

ikon

Självservice & blanketter