Sök

Föräldrautbildningar

Att vara förälder kan vara en utmaning. Vi som arbetar med barn och ungdomar får ofta ta del av föräldrars glädje, spänning och nyfikenhet i föräldrarollen. Oro, frågor och bekymmer hör också till föräldraskapet. I våra utbildningar kan du få ”verktyg” i ditt föräldraskap.

Du kan få ökad insikt om barns och ungdomars behov samt möjlighet att diskutera olika förhållningssätt i föräldrarollen. Vi erbjuder föräldrautbildningar inriktade på barns olika åldrar. Vi har också en föräldrautbildning som särskilt vänder sig till separerade föräldrar med samarbetssvårigheter. Kurser startar kontinuerligt. De är gratis och kursmaterial ingår.

Aktivt föräldraskap

Riktar sig till föräldrar med barn 4-12 år
6 tillfällen a´2 timmar

Trygghetscirkelns föräldraskap

Riktar sig till föräldrar 0-16 år
7 tillfällen a´1,45 timmar
Bygger på anknytningsteori och är ett program som fokuserar på barns behov snarare än på barnets beteende.

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

Fokuserar på relation och kommunikation mellan föräldrar och tonåringen
9 tillfällen a´1,45 timmar

Information om höstens utbildningstillfällen och möjlighet att anmäla sig uppdateras efter sommaren.

ikon

Kontakta oss

Familjeresurs

ikon

Självservice & blanketter