Sök

Föräldrautbildningar

Att vara förälder kan vara en utmaning. Vi som arbetar med barn och ungdomar får ofta ta del av föräldrars glädje, spänning och nyfikenhet i föräldrarollen. Oro, frågor och bekymmer hör också till föräldraskapet. I våra utbildningar kan du få ”verktyg” i ditt föräldraskap.

Du kan få ökad insikt om barns och ungdomars behov samt möjlighet att diskutera olika förhållningssätt i föräldrarollen. Vi erbjuder föräldrautbildningar inriktade på barns olika åldrar. Vi har också en föräldrautbildning som särskilt vänder sig till separerade föräldrar med samarbetssvårigheter. Kurser startar kontinuerligt. De är gratis och kursmaterial ingår.

Aktiva småbarnsföräldrar

Aktiva småbarnsföräldrar är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 1 – 4 år. Kursen innefattar 5 utbildningstillfällen, en gång per vecka. Vi är 6 – 10 deltagare. Observera att denna utbildning hålls i Familjens Hus, Träffpunkten Håstenstorg.
Nästa kursstart är tisdagen 25 september 2018, 17.00 - 18.30. Anmäl dig via vår självservicetjänst nedan.

Anmälan aktiva småbarnsföräldrarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trygghetscirkelns föräldraskap

Trygghetscirkelns föräldraskap är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 4 – 12 år. Kursen innefattar 8 utbildningstillfällen, en gång per vecka. Vi är 6 – 10 deltagare.
Nästa kursstart är måndagen 15 oktober 2018, 16.30 - 18.30. Anmäl dig via vår självservicetjänst nedan.

Anmälan trygghetscirkelns föräldraskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 13 – 19 år. Kursen innefattar 9 utbildningstillfällen, en gång per vecka. Vi är 8 – 10 deltagare i varje grupp.
Nästa kursstart är onsdagen den 3 oktober 2018, 17.00 - 19.15, med start för fika 17.00 - 17.30. Anmäl dig via vår självservicetjänst nedan.

Anmälan ledarskapsträning för tonårsföräldrarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildningarna hålls i Familjeresurs lokaler ”Bolmen". Träslövsvägen 62 A. Förutom Aktiva Småbarnsföräldrar som hålls i Familjens Hus.

ikon

Kontakta oss

Familjeresurs

ikon

Självservice & blanketter