Sök

Föräldrautbildningar

Att vara förälder kan vara en utmaning. Vi som arbetar med barn och ungdomar får ofta ta del av föräldrars glädje, spänning och nyfikenhet i föräldrarollen. Oro, frågor och bekymmer hör också till föräldraskapet. I våra utbildningar kan du få ”verktyg” i ditt föräldraskap.

Du kan få ökad insikt om barns och ungdomars behov samt möjlighet att diskutera olika förhållningssätt i föräldrarollen. Vi erbjuder föräldrautbildningar inriktade på barns olika åldrar. Vi har också en föräldrautbildning som särskilt vänder sig till separerade föräldrar med samarbetssvårigheter. Kurser startar kontinuerligt. De är gratis och kursmaterial ingår.

Trygghetscirkelns föräldraskap

Trygghetscirkelns föräldraskap är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 0 – 6 år. Kursen innefattar 8 utbildningstillfällen, en gång per vecka. Vi är 6 – 10 deltagare.
Nästa kursstart
är måndag 6 mars 2017, 16.30 - 18.30.
Anmäl dig via vår självservicetjänst nedan.

Anmälan trygghetscirkelns föräldraskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktivt föräldraskap

Aktivt föräldraskap är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 4 – 12 år.
Kursen innefattar 6 utbildningstillfällen, en gång per vecka. Vi är 6 – 10 deltagare.
Nästa kursstart är onsdag den 15 mars 2017, 16.30 - 18.30.
Anmäl dig via vår självservicetjänst nedan.

Anmälan aktivt föräldraskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 13 – 19 år. Kursen innefattar 9 utbildningstillfällen, en gång per vecka. Vi är 8 – 10 deltagare i varje grupp.
Nästa kursstart  är torsdag den 2 mars 2017, 17.30 - 19.15.
Anmäl dig via vår självservicetjänst nedan.

Anmälan ledarskapsträning för tonårsföräldrarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn i föräldrars fokus BIFF

BIFF är en kurs för separerade föräldrar med fokus på hur du som förälder kan stötta ditt barn och hur barn påverkas när föräldrar har svårt att samarbeta. Vi har kurser med mammor för sig och pappor för sig. Det finns ingen koppling mellan grupperna och inget krav på att båda föräldrarna ska gå, Du träffar föräldrar i liknande situation och får möjlighet att diskutera och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrarnas separation. Kursen innefattar 3 utbildningstillfällen. En gång per vecka. Vi är 6 – 8 deltagare.
Nästa kursstart 
Mammor, 11 maj 2017 kl 16.30 - 18.30
Pappor, ej fastställt ännu.
Anmäl dig via vår självservicetjänst nedan.

Anmälan barn i föräldrars fokus BIFFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Familjeresurs

ikon

Självservice & blanketter