Sök

Familjerådgivning

Familjerådgivningen är en verksamhet som består av samtal som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden. Vi erbjuder familjerådgivning till familjer och par och enskilda som söker hjälp för att lösa olika typer av relationsproblem.

Tjänsten erbjuds innevånare i Varbergs kommun.

Exempel på hur det kan vara

 • Vi har svårt att prata med varandra
 • Vi har så lite gemensamt
 • Känslorna har tagit slut
 • Vårt samliv fungerar inte
 • Otrohet
 • Vi funderar på skilsmässa
 • Svårt att vara bonusförälder

Detta kan ni få hjälp med

 • Kommunikation och samspel
 • Samarbete
 • Bättre förståelse för varandra
 • En bra separation
 • Skapa förutsättningar för fortsatt gemensamt föräldraskap

Barnperspektivet

Vi utgår från Barnrättslagen från 2020. Det innebär att familjerådgivaren alltid har fokus på barnets situation i familjen även om barnet inte är närvarande i samtalen. Barn har möjlighet att delta i samtal.

Viktigt att veta

 • Familjerådgivningenaren har sträng sekretess.
 • Det förs inga journaler
 • Ni kan vara anonyma.
 • Familjerådgivningen kostar 225 kronor per samtal.
 • För par och familjer vars ekonomi ligger i nivå med, eller under normen för kommunens försörjningsstöd, finns möjlighet till avgiftsbefrielse.

Kundval för familjerådgivning

Varbergs kommun har kundval för familjerådgivning. Du/ni kan välja mellan kommunens familjerådgivning och olika privata familjerådgivare som är godkända av socialnämnden i Varbergs kommun. Familjerådgivarna som du kan välja mellan finns beskrivna här nedan på denna sida eller kan hämtas som en kundvalskatalog hos Varberg direkt, Norra Vallgatan 14.

Vem får erbjuda familjerådgivning?

Privata företag eller organisationer kan ansöka om att få bedriva familjerådgivning. Det är kommunens uppgift att se till så att de företag och organisationer som ingår i kundvalet har rätt kunskap och erfarenhet. Varje företag eller organisation som ges rätten att utföra familjerådgivning ska därför godkännas av socialnämnden i Varbergs kommun och avtal ska tecknas med kommunen.

Företaget/organisationen kan välja att ansöka om ett så kallat kapacitetstak, vilket innebär att Företaget/organisationen anger maximalt antal kunder som kan tas emot. Detta innebär att de företag som för tillfället uppnått sitt kapacitetstak inte är valbara.

Företag och organisationer som blir antagna inom familjerådgivning presenteras här.

Kontaktkod familjerådgivning

Vid första besöket hos familjerådgivare behöver du/ni beställa en kontaktkod.
Kontaktkoden ska uppvisas för familjerådgivaren.

Här beställer du din kontaktkod för familjerådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är helt anonym. Du/Ni har rätt att byta familjerådgivare och du/ni kan när som helst göra ett nytt val. Om du inte kan eller vill välja familjerådgivare, så kan du kontakta Varberg direkt, så hänvisar de en utförare enligt turordning från kundvalskatalogen.

De som för närvarande finns valbara är:

Bäckgatans Psykoterapi och Familjerådgivning AB, Kristina Nordgren
Informationsblad för Bäckgatans Psykoterapi och familjerådgivning AB Pdf, 87.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 87.4 kB)

Catarina Vallin, psykoterapi
Informationsblad för Catarina Vallin, psykoterapi Pdf, 91.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 91.9 kB)
Webbplats för Catarina Vallin, psykoterapi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjehuset Multilog Ingela Rydholm
Informationsblad för Familjehuset Multilog Ingela Rydholm Pdf, 12.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.4 kB)
Webbplats för Familjehuset Multilog Ingela Rydholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjefokus, Magnus Lerman/Samtalsforum, Anders Bergström
Informationsblad för Familjefokus, Magnus Lerman/Samtalsforum, Anders Bergström Pdf, 15.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 15.8 kB)
Webbplats för Familjefokus, Magnus Lerman/Samtalsforum, Anders Bergström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjerådgivningen, Varbergs omsorg (kommunens egen regi) 
(har flyttat till ny adress: Bäckgatan 32)
Informationsblad för Familjerådgivningen, Varbergs omsorg Pdf, 77.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 77.4 kB)
Webbplats för Familjerådgivningen, Varbergs omsorg

Samtalsrum i söder AB, Susanne Lundkvist
Informationsblad för Samtalsrum i Söder AB Pdf, 93.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 93.1 kB)
Webbplats för Samtalsrum i Söder AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Siw Blom Terapi och Samtalsrum
Informationsblad för Siw Blom Terapi och Samtalsrum Pdf, 78.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 78.5 kB)
Webbplats för Siw Blom Terapi och Samtalsrum Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Varberg Direkt

Besöksadress:

Norra Vallgatan 14

0340–880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:

Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.

Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter