Sök

Ensamkommande barn och ungdomar

Kommunerna har en begränsad roll för asylsökande vuxna och familjer, men ett tydligt ansvar när det gäller ensamkommande barn. Ett ensamkommande barn eller ungdom är en person under 18 år som kommer till Sverige för att söka asyl utan legal vårdnadshavare. Ensamkommande barn omfattas av samma lagar som andra barn som inte bor tillsammans med sina föräldrar utan är placerade av socialtjänsten. Alla barn och unga har rätt att gå i skolan och rätt till hälso- och sjukvård.

När ett ensamkommande barn eller ungdom har registrerat sig hos Migrationsverket skickas en anvisning till en kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är socialtjänsten som ansvarar för att hitta ett boende som är lämpligt för barnet. Det kan vara ett HVB-hem eller en familjehemsplacering.

Familjehem

Familjehemsplacering innebär att man bor i en familj. Tidigare kallades familjehem för fosterhem. Ett familjehem kan se ut på många olika sätt, det finns inga färdiga mallar. Det finns allt från ensamstående till stora familjer som valt att bli familjehem. Varbergs kommun söker fler familjehem, läs gärna mer om vad det innebär om du är intresserad.

HVB-hem

HVB är en förkortning för hem för vård eller boende. I Varberg bor det max 15 personer i varje HVB-hem. Boendena är bemannade dygnet runt och vår strävan är att så långt som möjligt skapa en familjekänsla.

För en tillväxtkommun som Varberg är det en utmanande uppgift att ordna boende. Därför krävs att alla olika lösningar ses över; kommunens egna byggnader, hyresobjekt och alternativet att bygga nytt.

Skola och fritid – viktigt för lyckad integration

En lyckad integration är avgörande för hur både individer och samhället i stort ska fungera i framtiden – skola, fritid och relationen med omvärlden har stor betydelse. Förutom att ordna boende och skolgång stöttar vi varje ungdom individuellt och arbetar för att alla så snabbt som möjligt ska hitta en fritidsaktivitet och bygga upp ett kontaktnät i Varberg.

Vanligtvis sker skolstart inom två veckor, men om många barn och ungdomar kommer samtidigt kan det dröja något längre. Barn och unga i grundskoleålder (upp till 15 år) får plats på en skola i sitt närområde. Ungdomar i gymnasieålder (16-18 år) erbjuds plats på Peder Skrivares språkintroduktion.

ikon

Kontakta oss

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgrupp 

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

ikon

Självservice & blanketter