Sök

Faderskap och föräldraskap

Ungefär hälften av alla barn som föds i Varbergs kommun har föräldrar som är ogifta. När ett barn föds av en ogift kvinna skall faderskapet/föräldraskapet fastställas för barnet. Faderskap/föräldraskap fastställs av Familjerättens socialsekreterare.

När du fått barn skickar Skatteverket ett meddelande om ett nyfött barn till den kommun där du bor. Inom ett par veckor kontaktar familjerätten modern för att boka en tid för modern och fadern/andra föräldern för att bekräfta eller utreda faderskapet/föräldraskapet. Syftet med utredningen är att klargöra vem som är pappa/förälder till barnet. Det är först när handlingen är undertecknad och godkänd som barnets juridiska rättigheter som arvsrätt efter båda föräldrarna träder i kraft.

När det gäller föräldrar som lever i samboförhållanden är utredningen ofta enkel. Det finns mot slutet av graviditeten möjlighet att förbereda fastställandet genom att skriva under faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse. I samband med fastställandet av faderskapet/föräldraskapet har ni möjlighet att också anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

 

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter