Sök

Bli familjehem?

Det finns många barn och ungdomar i Varberg som behöver en ny familj att bo med. Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem (det man förr i tiden kallade fosterhem). Familjehemmet ska öppna sitt hem och sin familj för barnet, dela det med barnets föräldrar och samarbeta med socialtjänsten. Varbergs kommun söker kontinuerligt familjehem – kanske kan det vara något för er?

Alla barn och ungdomar kan inte bo hos sina föräldrar. Orsakerna varierar, det kan vara sjukdom, missbruk eller andra problem i familjen som gör att barnen inte har ett fungerande hem eller föräldrar som kan stödja dem. En del barn behöver ett nytt hem att växa upp i, andra behöver en familj för en kortare period. Svåra hemförhållanden sätter sina spår och barnen kan behöva extra stöd för att bli trygga och kunna utvecklas. Ett familjehem kan bli en ny chans i livet.

Vilka kan bli familjehem?

Vi söker familjer som vill dela med sig av ett tryggt vardagsliv till ett barn eller en ungdom. Du kan vara gift, sammanboende eller ensamstående med eller utan barn, bo på landet eller i stan, bara du har en stabil livssituation. Oftast har familjehem erfarenhet av barn genom eget föräldraskap eller på annat sätt. Du behöver också tycka om att samarbeta, både med barnets föräldrar och med socialtjänsten.

Stöd och ersättning

Som familjehem är du inte ensam i ditt ansvar. Vi erbjuder stöd och handledning, både enskilt och i grupp. Vi försöker hjälpas åt så att både du och det barn du tar emot får det stöd ni behöver. Det kan också handla om att få information och till exempel gå på föreläsningar. Ersättning utgår enligt Sveriges kommuners och landstings rekommendationer. Den består av två delar:

  • arvode som är ersättningen för det uppdrag du utför och
  • omkostnadsersättning som täcker barnets kostnader.
    Ibland kan det behövas att du går ner i arbetstid under en begränsad period, oftast i början. Du ersätts då för den inkomst du förlorar.

Hur går det till?

Först anmäler ni ert intresse. Efter det gör vi en utredning för att se att ni som familj har rätt förutsättningar. Utredningarna ser olika ut beroende på uppdrag, men intervju samt utdrag ur social-, kronofogde-och polisregister ingår alltid. Tillsammans kommer vi fram till ett uppdrag som passar er.

Intresseanmälan och information

Intresseanmälan

Intresseanmälan görs via varberg.se, nätet, mail, kommunautomaten eller telefonsamtal. De intresserade kontaktas via mail eller telefon där några grundläggande frågor ställs och kort information ges om uppdragen. Kort information ges om vad familjehemsuppdraget innebär.

Information

Ett första möte med den/de personer som är intresserade av uppdrag som familjehem. Mötet sker på socialkontoret. Information från familjehemssekreterare om vad ett familjehemsuppdrag kan innebära. Information från familjen om sina tankar om uppdrag. Hela utredningsprocessen utförs av två familjehemssekreterare.

Utredning

Registerutdrag

De sökande samtycker skriftligt till registerutdrag på sig själva och sina minderåriga barn.
Begäran om registerutdrag skickas till:
Polisens misstanke och belastningsregister
Kronofogdemyndigheten
Försäkringskassan
Socialregister i annan kommun

BRA-fam på socialkontoret

Genomgång av BRA-fam, en standardiserad bedömningsmetod för rekrytering av familjehem från Socialstyrelsen. Makarna fyller i frågeformulären var för sig tillsammans med familjehemssekreterare. Mötet sker på socialkontoret.
Familjehemssekreterare fyller i bedömningsmallen i BRA-fam.

Återföringen av Bra-Fam sker vid nästa möte på kontoret eller i familjens hem.

Nätverkskarta

Fortsatt diskussion om familjehemsuppdrag med de sökande.
Rita nätverkskarta/genogram med de sökande.

Basintervju

En kortare intervju genomförs med bägge makarna.

Vinjetter
Vinjetter är korta berättelser realistiska situationer som kan uppstå inom uppdraget som familjehem. Svaren sammanställs och bedömning görs med hjälp av en bedömningsguide. Resultatet återkopplas sedan till makarna.

Referenser

Referenser skall begäras från minst två av varandra oberoende personer på varje tilltänkt familjehemsförälder, både närstående och yrkespersoner.
Om andra kommuner har, eller under de senaste fem åren har haft, barn eller unga placerade i familjehemmet, skall referenser på varje tilltänkt familjehemsförälder efter samtycke från denne begäras från dessa kommuner.

Djupintervju

Intervju med makarna var för sig, beräkna intervjutid 3-4 timmar.

Barnintervju
Familjens barn intervjuas tillsammans. Om det är möjligt görs intervjun utan föräldrarnas närvaro.

Analys av intervju
Boka tid med barnpsykolog/Kälvestenstolkare för genomgång av intervjumaterial och material om barnet.

Socialtjänsten eller de intresserade kan när som under utredningsperioden besluta sig för avbryta processen

Utbildning, stöd och handledning

Familjeutbildning

Socialtjänsten skall tillhandahålla utbildning till familjehem. Socialtjänsten skall arbeta för att familjehemsföräldrar genomgår utbildning innan ett barn placeras eller i nära anslutning till placeringen.

Matchning

Text om matchning...

Välkommen att ansöka

Känner ni att detta är något för er och vill veta mer?

Då kan du ringa någon av oss på familjehemsgruppen eller lämna en intresseanmälan direkt här på hemsidanlänk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Familjehemsgruppen

Besöksadress:
Birger Svenssons väg 28B
432 40 Varberg

 

Susann Johansson

0340-886 51

076-605 01 60

susann.johansson1@varberg.se

 

Carina Larsson

0340-888 83

070-598 90 09

carina.larsson@varberg.se 


Ellen Mosken

0340-889 01

070-554 89 05

ellen.mosken@varberg.se

 

Pernilla Johnsson

0340-69 70 77

076-610 75 26
pernilla.johnsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter