varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-26

Utbildning med ett anhörigperspektiv!

Utbildning

Utbildning ur ett anhörigperspektiv

Personal från särskilt boende har haft möjlighet att delta i en utbildning som tagits fram av Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Anhörigsamordnarna, Elisabeth och Lena från anhörigstödet, har hållit i utbildningen.

De har använt sig av materialet från Nka:s webbutbildningen men också utvecklat det utifrån
mötet med anhöriga och deras behov.

Utbildningen har varit under två eftermiddagar med en uppföljning som planerats längre fram. Gruppen bestod av ca 20 personer från olika boenden.

Elisabeth och Lena började med att presentera anhörigstödet och berättade hur man kan ta del av stödet och i vilken form det finns. Efter det visades filmer från webbutbildningen som blandades med diskussioner om delaktighet och vikten av att kapa goda relationer mellan boende, anhöriga och personal.

Syftet är att ge kunskap om hur man skapar bästa möjliga samarbete mellan personal och de personer som vårdar eller stöttar en närstående. Det visade också på konkreta metoder för anhörigstöd och gav
vägledning för hur rutiner för anhörigstöd och anhörigsamverkan kan utformas på den egna arbetsplatsen.

Efter sista tillfället gjordes en utvärdering för att se hur utbildningen mottagit och om den motsvarat deltagarnas förväntningar. Svaret var enhetligt, utbildningen hade varit lärorik och jättebra!!

Senaste Nytt från

Käthe, Elisbeth, Monalis & Lena!

Om författaren

Käthe Wiman arbetar som anhörigsamordnare och skriver blogginläggen.
Vill du komma i kontakt med anhörigsamordnare är du välkommen att kontakta: kathe.sorensson.wiman@varberg.se tel. 0340-69 71 25.

Anhörigstödets blogg

Hej! Vad kul att du besöker vår blogg!
Här kan du få en liten inblick i vår verksamhet. Du kan ta del av roliga händelser och se bilder från våra aktiviteter. Ibland skriver vi om sådant som är på gång i kommunen och som rör anhörigstödet.

Till Anhörigstödets bloggs startsida.

ikon

Senaste inläggen